20h:58 (GMT+7) - Thứ bẩy, 2/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Nhiên - thân mẫu linh mục Giuse Trần Văn Đáng - giáo xứ Văn Hải
Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Nhiên - thân
Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Nhiên - thân mẫu linh mục Giuse Trần Văn Đáng - giáo xứ Văn Hải
Chi tiết >>
Cáo phó: Chị Têrêsa Trần Thị Nhiễm-Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm
Cáo phó: Chị Têrêsa Trần Thị Nhiễm-Nhà Tĩnh Dưỡng Phát
Cáo phó: Chị Têrêsa Trần Thị Nhiễm-Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm
Chi tiết >>
Thư mời: Ngày ơn gọi Mến Thánh Giá Phát Diệm 2023
Thư mời: Ngày ơn gọi Mến Thánh Giá Phát Diệm
Thư mời: Ngày ơn gọi Mến Thánh Giá Phát Diệm 2023
Chi tiết >>
Thông báo: Về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Di dân Phát Diệm miền nam 2023
Thông báo: Về thay đổi thời gian tổ chức Đại
Thông báo: Về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Di dân Phát Diệm miền nam 2023
Chi tiết >>
Thông báo: Thánh lễ Truyền Dầu tại giáo xứ Bạch Liên 04.04
Thông báo: Thánh lễ Truyền Dầu tại giáo xứ Bạch
Trực tiếp: Thánh lễ Truyền Dầu tại giáo xứ Bạch Liên 04.04
Chi tiết >>
Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lộc-thân mẫu tu sĩ Giuse Phạm Văn Dưỡng-giáo xứ Dưỡng Điềm
Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lộc-thân mẫu tu
Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lộc-thân mẫu thầy Giuse Phạm Văn Dưỡng-giáo xứ Dưỡng Điềm
Chi tiết >>
Thông báo: Cầu nguyện cho Đức Giám mục Tân cử
Thông báo: Cầu nguyện cho Đức Giám mục Tân cử
Thông báo: Cầu nguyện cho Đức Giám mục Tân cử
Chi tiết >>
Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Bống-Thân mẫu nữ tu Madalena Vũ Thị Tâm-Giáo xứ Yên Thổ
Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Bống-Thân mẫu nữ
Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Bống-Thân mẫu nữ tu Madalena Vũ Thị Tâm-Giáo xứ Yên Thổ
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm