20h:44 (GMT+7) - Thứ bẩy, 2/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Thông báo: Khóa tìm hiểu ơn gọi dòng nữ Đa Minh Thái Bình 2023
Thông báo: Khóa tìm hiểu ơn gọi dòng nữ Đa
Thông báo: Khóa tìm hiểu ơn gọi dòng nữ Đa Minh Thái Bình 2023
Chi tiết >>
Thông báo: Ngày lễ sinh ơn gọi Phát Diệm 10-11.07.2023
Thông báo: Ngày lễ sinh ơn gọi Phát Diệm 10-11.07.2023
Thông báo: Ngày lễ sinh ơn gọi Phát Diệm 10-11.07.2023
Chi tiết >>
Cáo phó: Cha cố Antôn Vũ Sĩ Hoằng-nguyên quán xứ Phúc Nhạc
Cáo phó: Cha cố Antôn Vũ Sĩ Hoằng-nguyên quán xứ
Cáo phó: Cha cố Antôn Vũ Sĩ Hoằng-nguyên quán xứ Phúc Nhạc
Chi tiết >>
Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Ngoan-thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Hằng và nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thu-giáo xứ Tân Khẩn
Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Ngoan-thân mẫu nữ
Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Ngoan-thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Hằng và nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thu-giáo xứ Tân Khẩn
Chi tiết >>
Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Đệ-thân phụ nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hoa-giáo xứ Hoài Lai
Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Đệ-thân phụ nữ
Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Đệ-thân phụ nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hoa-giáo xứ Hoài Lai
Chi tiết >>
Thông báo: V/v Lễ quan thầy Giáo phận 29/06/2023
Thông báo: V/v Lễ quan thầy Giáo phận 29/06/2023
Thông báo: V/v Lễ quan thầy Giáo phận 29/06/2023
Chi tiết >>
Thông báo: Ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô, quan thầy Ban Chấp hành xứ họ
Thông báo: Ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô,
Thông báo: Ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô, quan thầy Ban Chấp hành xứ họ
Chi tiết >>
Cáo phó: Ông cố Phêrô Phạm Khắc Hòa-thân phụ Lm.Phanxicô Phạm Văn Phúc và Lm. Vinhsơn Phạm Văn Hậu-giáo xứ Yên Vân
Cáo phó: Ông cố Phêrô Phạm Khắc Hòa-thân phụ Lm.Phanxicô
Cáo phó: Ông cố Phêrô Phạm Khắc Hòa-thân phụ Lm.Phanxicô Phạm Văn Phúc và Lm.Vinhsơn Phạm Văn Hậu-giáo xứ Yên Vân
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm