20h:38 (GMT+7) - Thứ bẩy, 2/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Thông báo: Tĩnh tâm Mùa Chay giới Doanh nhân Công giáo
Thông báo: Tĩnh tâm Mùa Chay giới Doanh nhân Công
Thông báo: Tĩnh tâm Mùa Chay giới Doanh nhân Công giáo
Chi tiết >>
Thông báo: Chương trình mừng lễ quan thầy giới Gia trưởng
Thông báo: Chương trình mừng lễ quan thầy giới Gia
Thông báo: Chương trình mừng lễ quan thầy giới Gia trưởng
Chi tiết >>
Thông báo: Thư mời tĩnh tâm Mùa Chay Giới Giáo chức Công giáo
Thông báo: Thư mời tĩnh tâm Mùa Chay Giới Giáo
Thông báo: Thư mời tĩnh tâm Mùa Chay Giới Giáo chức Công giáo
Chi tiết >>
Cáo phó: Ông cố Giuse Mai Bá Quát-thân phụ nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngát-giáo xứ Phát Diệm
Cáo phó: Ông cố Giuse Mai Bá Quát-thân phụ nữ
Cáo phó: Ông cố Giuse Mai Bá Quát-thân mẫu nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngát-giáo xứ Phát Diệm
Chi tiết >>
Cáo phó: Bà cố Maria Ngô Thị Liễu-thân mẫu linh mục Giuse Hoàng Văn Minh-giáo xứ Hoà Lạc
Cáo phó: Bà cố Maria Ngô Thị Liễu-thân mẫu linh
Cáo phó: Bà cố Maria Ngô Thị Liễu-thân mẫu linh mục Giuse Hoàng Văn Minh-giáo xứ Hoà Lạc
Chi tiết >>
Cáo phó: Chị Têrêsa Trần Thị Thoa-Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm
Cáo phó: Chị Têrêsa Trần Thị Thoa-Nhà Tĩnh Dưỡng Phát
Cáo phó: Chị Têrêsa Trần Thị Thoa-Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm
Chi tiết >>
Thông báo: Chương trình tĩnh tâm Ban Caritas các giáo xứ Mùa Chay
Thông báo: Chương trình tĩnh tâm Ban Caritas các giáo
Thông báo: Tĩnh tâm Ban Caritas các giáo xứ Mùa Chay
Chi tiết >>
Thông báo: Điều tra ứng viên lên chức phó tế 2023
Thông báo: Điều tra ứng viên lên chức phó tế
Thông báo: Điều tra ứng viên lên chức phó tế 2023
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm