15h:35 (GMT+7) - Thứ bẩy, 13/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Phiên khai mạc cuộc điều tra Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Tàpao

13h:41 (GMT+7) - Thứ bẩy, 13/01/2024

PHIÊN KHAI MẠC CUỘC ĐIỀU TRA PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CHO ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE TẠI TÀPAO

Truyền Thông Hội đồng Giám mục Việt Nam
và Media Giáo phận Phan Thiết

WHĐ (13.01.2023) – Phiên khai mạc cuộc điều tra Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de la Motte, đã được cử hành vào sáng thứ Bảy 13/01/2023 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao (TTTM Tàpao), Giáo phận Phan Thiết (GPPT).

 

Thành viên của phiên khai mạc cuộc điều tra Phong Chân Phước và Phong Thánh này gồm:

- Giám mục (GM) đương quyền của vụ án: Đức GM Giuse Đỗ Mạnh Hùng, GM GPPT.

- Lục sự phiên khai mạc: Linh mục (Lm) G. Vianney Dương Nguyên Kha, Chưởng ấn GPPT.

- Cáo thỉnh viên: Lm Giêrônimô Bùi Thiện Thảo, OP.

- Ban điều tra gồm:

+ Đại diện GM đương quyền: Lm Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng đại diện GPPT.

+ Biện lý vụ án: Lm Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Uy - Đại diện tư pháp GPPT.

+ Lục sự vụ án: Lm Phêrô Nguyễn Quốc Việt - Đại diện tư pháp GP Xuân Lộc.

+ Phó Lục sự vụ án: Nữ tu (Nt) Matta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Nha Trang.

 

Tham dự phiên khai mạc cuộc điều tra có:

- Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục (HĐGM) Thái Lan

- Ban Thường vụ HĐGM Việt Nam

- Các Đức GM trong HĐGM Việt Nam

- Cha Phó Tổng quyền Hội Thừa sai Hải ngoại Paris

- Các Cha Giám đốc, Cha giáo và Chủng sinh các Đại Chủng viện

- Các nữ tu của các Hội dòng MTG trong và ngoài nước Việt Nam

- Các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong và ngoài GPPT.

Phiên khai mạc cuộc điều tra này đã diễn tiến qua 2 phần chính: Nghi thức mở án Phong Chân Phước & Phong Thánh và Thánh lễ Tạ ơn.

I. NGHI THỨC MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC & PHONG THÁNH

Vào lúc 6g25, nghi thức mở án Phong Chân Phước & Phong Thánh đã khởi sự với đoàn rước (gồm GM đương quyền của vụ án, Ban điều tra, Cáo thỉnh viên, Lục sự phiên khai mạc, Cha Thư ký Tòa GM, 2 người đọc tiểu sử ĐGM Lambert de la Motte), lời giới thiệu tiến trình nghi thức và lời nguyện khai mạc.

Sau đó, nghi thức đã diễn ra với 3 phần:

- Công bố hồ sơ Khởi sự án Phong Thánh

- Công bố hồ sơ của Phiên tòa

- Lời tuyên thệ (của GM đương quyền vụ án, Ban điều tra và Cáo thỉnh viên).

Công bố hồ sơ Khởi sự án Phong Thánh

Hồ sơ khởi sự án Phong Thánh gồm có:

- Tiểu sử Đức Cha Pierre Lambert de La Motte: do thầy Giuse Nguyễn Duy Kết và nữ tu Matta Nguyễn Thị Thiên Hương công bố.

- Thư chuyển giao thẩm quyền của Đức Hồng y TGM Bangkok cho Đức GM GPPT: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố.

- Thư của Bộ Phong Thánh chấp thuận việc chuyển giao thẩm quyền: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố.

 

 

Công bố hồ sơ của Phiên tòa

Sau khi các Hồ sơ khởi sự án Phong Thánh được công bố, các Hồ sơ của Phiên tòa cũng đã lần lượt được tuyên đọc:

- Thỉnh nguyện thư của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng (Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam) xin phong Chân phước và phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de La Motte: do Lm cáo thỉnh viên Giêrônimô Bùi Thiện Thảo công bố.

- Biên bản đồng thuận của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố.

- Bản Nihil Obstat của Bộ Phong Thánh: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố.

- Sắc chỉ Mở án của GM Giuse Đỗ Mạnh Hùng (đương quyền của vụ án): do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố.

- Quyết định của GM Giuse Đỗ Mạnh Hùng thiết lập tòa án và bổ nhiệm các thành viên của Ban điều tra cấp Giáo phận cho Án phong Chân Phước và Phong Thánh của Đức Cha Pierre Lambert de La Motte: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố.

Lời tuyên thệ

Phần thứ ba của nghi thức là những lời tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ: của GM đương quyền vụ án và của các thành viên trong Ban điều tra. Linh mục cáo thỉnh viên Giêrônimô Bùi Thiện Thảo cũng đã tuyên thệ như thế sau khi trình cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng danh sách những chứng tá và nhân chứng để điều tra, thẩm vấn.

Linh mục lục sự Phêrô Nguyễn Quốc Việt đã tóm kết Phiên khai mạc với những lời cuối nói lên chương trình làm việc sắp tới: “Sau Phiên khai mạc hôm nay, các thành viên Ban điều tra, các chuyên gia lịch sử và thần học sẽ triển khai các cuộc họp để thẩm định các chứng từ, thu thập bằng chứng, thẩm tra các nhân chứng để không bỏ sót bất kỳ điều gì liên quan đến vụ án. Thời gian và địa điểm của các Phiên họp tiếp theo sẽ được thông báo đến các thành viên Ban điều tra bằng các Sắc lệnh Triệu tập. Sau khi hoàn thành các cuộc điều tra, Đức Giám mục có thẩm quyền (Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng) sẽ cử hành Phiên họp bế mạc và ban hành Sắc chỉ kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận. Sau đó, tất cả các hồ sơ sẽ được niêm phong và chuyển sang Bộ Phong Thánh để tiến hành cuộc điều tra cấp Rôma.”

Nghi thức mở án Phong Chân Phước & Phong Thánh đã kết thúc lúc 7g30 với lời kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu Đức cha Pierre Lambert de La Motte.

II. THÁNH LỄ TẠ ƠN

Phần thứ hai của Phiên khai mạc cuộc điều tra phong thánh chính là Thánh lễ Tạ ơn, do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế vào lúc 7g45. Đồng tế với ngài có 18 giám mục và khoảng 150 linh mục. Tham dự thánh lễ có khoảng 20 ngàn người gồm các tu sĩ và giáo dân đến từ khắp nơi.

Khởi sự Thánh lễ, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hai biến cố đặc biệt: kỷ niệm Kim Khánh 50 năm thành lập GPPT và Nghi thức mở án Phong Chân phước & Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte, vị Giám mục tiên khởi Giáo phận Đàng Trong Việt Nam.

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, nguyên Chủ tịch HĐGMVN - đã nhắc đến 3 sự kiện: “Hành hương Đức Mẹ Tàpao ngày 13/10 hằng năm”, “Năm Thánh mừng Kim Khánh GPPT” và “Mở án Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte”. Đức Tổng Giuse đã nối kết 3 sự kiện này bằng mẫu số chung là: Qua Mẹ Maria, hồng ân Thiên Chúa đã bao phủ trên suốt dòng lịch sử của từng người, lịch sử của GPPT, của Giáo hội Việt Nam và của toàn nhân loại. Đức Mẹ Maria được yêu mến trên toàn thế giới. Mẹ đã giữ gìn GPPT qua bao nhiêu sóng gió. Đức Tổng Giuse đặc biệt nhắc đến sự kiện Mở án Phong Thánh cho Đức cha François Pallu tại Hà Nội vào ngày 29/10/2023 và sự kiện Mở án Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Tàpao vào hôm nay 13/01/2024. Chỉ sống 55 năm trên đời, với 19 năm làm Giám mục và chỉ 3 lần vào được đất nước Việt Nam mà vị “danh nhân” này đã làm được biết bao nhiêu điều rất quan trọng và hết sức cần thiết cho Giáo Hội Việt Nam.

Phiên khai mạc cuộc điều tra phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte - với Nghi thức mở án Phong Chân Phước & Phong Thánh cùng với Thánh lễ Tạ ơn - đã kết thúc lúc 9g20 cùng ngày, sau lời cám ơn và phép lành cuối lễ của Đức Giám mục chủ sự.

(Cập nhật lúc 13g05 ngày 13.01.2024)

CÁC TIN KHÁC
Công bố Tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về hiệp hành
Công bố Tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về hiệp hành
Công bố Tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về hiệp hành
Chi tiết >>
Đại diện Giáo hội Việt Nam cùng chào đón Đức Thánh Cha tông du Singapore
Đại diện Giáo hội Việt Nam cùng chào đón Đức Thánh Cha tông du Singapore
Đại diện Giáo hội Việt Nam cùng chào đón Đức Thánh Cha tông du Singapore
Chi tiết >>
Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng cập nhật tài liệu làm việc
Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng cập nhật tài liệu làm việc
Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng cập nhật tài liệu làm việc
Chi tiết >>
Sắc chỉ công bố Năm Thánh thường lệ 2025: Spes non confundit
Sắc chỉ công bố Năm Thánh thường lệ 2025: Spes non confundit
Trong buổi cử hành Phụng vụ Kinh Chiều II lễ Chúa Thăng Thiên ngày thứ Năm 09/05/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025 với tựa đề “Spes non confundit - Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Với 25 số, Sắc chỉ đưa ra các lời kêu gọi, các đề xuất, và những ước mơ của Đức Thánh Cha cho Năm Thánh 2025. Sau đây là toàn văn Việt ngữ của Sắc chỉ do Ban dịch thuật Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ.
Chi tiết >>
Diễn văn Đức Thánh Cha trong buổi tiếp các đại biểu Liên đoàn Luther Thế giới năm 2024
Diễn văn Đức Thánh Cha trong buổi tiếp các đại biểu Liên đoàn Luther Thế giới năm 2024
Diễn văn Đức Thánh Cha trong buổi tiếp các đại biểu Liên đoàn Luther Thế giới năm 2024
Chi tiết >>
Giáo lý về Chúa Thánh Thần và Hiền Thê: Sách Thánh Vịnh - Bản giao hưởng cầu nguyện
Giáo lý về Chúa Thánh Thần và Hiền Thê: Sách Thánh Vịnh - Bản giao hưởng cầu nguyện
Giáo lý về Chúa Thánh Thần và Hiền Thê: Sách Thánh Vịnh - Bản giao hưởng cầu nguyện
Chi tiết >>
Diễn văn của Đức Thánh Cha tại Hội nghị thượng đỉnh G7 về Trí tuệ nhân tạo năm 2024
Diễn văn của Đức Thánh Cha tại Hội nghị thượng đỉnh G7 về Trí tuệ nhân tạo năm 2024
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 về Trí tuệ nhân tạo được tổ chức tại Borgo Egnazia, Puglia, miền nam Ý, từ ngày 13-15.06, Đức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên tham dự và phát biểu tại diễn đàn G7, vào chiều ngày 14.06.2024.
Chi tiết >>
Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu nỗ lực truyền giáo của Giáo hội Công giáo
Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu nỗ lực truyền giáo của Giáo hội Công giáo
Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu nỗ lực truyền giáo của Giáo hội Công giáo
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm