1h:5 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Lịch Công giáo-Giáo phận Phát Diệm 2023-2024
Lịch Công giáo-Giáo phận Phát Diệm 2023-2024
Lịch Công giáo-Giáo phận Phát Diệm 2023-2024
Chi tiết >>
Bài hát cộng đồng Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh Năm B
Bài hát cộng đồng Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh
Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh Năm B.
Chi tiết >>
Bài hát cộng đồng Lễ Rạng Đông Chúa Giáng Sinh Năm B
Bài hát cộng đồng Lễ Rạng Đông Chúa Giáng Sinh
Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Rạng Đông Chúa Giáng Sinh Năm B.
Chi tiết >>
Gợi ý bài hát trình chiếu trong Phụng vụ - Mùa Vọng và Giáng Sinh
Gợi ý bài hát trình chiếu trong Phụng vụ -
Gợi ý bài hát trình chiếu trong Phụng vụ - Mùa Vọng và Giáng Sinh
Chi tiết >>
Bài hát cộng đồng cho Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Bài hát cộng đồng cho Lễ Các Thánh Tử Đạo
Bài hát cộng đồng cho Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chi tiết >>
Bài hát cộng đồng Lễ cầu cho các linh hồn (02.11)
Bài hát cộng đồng Lễ cầu cho các linh hồn
Bài hát cộng đồng Lễ cầu cho các linh hồn (02.11)
Chi tiết >>
Bài hát cộng đồng Lễ Các Thánh (01.11)
Bài hát cộng đồng Lễ Các Thánh (01.11)
Bài hát cộng đồng Lễ Các Thánh (01.11)
Chi tiết >>
Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) cho Khoá họp thứ nhất của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục (Tháng 10.2023)
Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) cho Khoá họp thứ
Hôm 20.06.2023, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) như là cơ sở hướng dẫn các cuộc thảo luận trong Khoá họp thứ nhất của Đại hội Thượng Hội đồng sẽ diễn ra vào tháng 10.2023. Sau đây là toàn văn Tài liệu theo bản dịch Việt ngữ của Ban Thư ký Hiệp Hành Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm