23h:37 (GMT+7) - Thứ hai, 22/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật V Mùa Chay
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật V
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật V Mùa Chay
Chi tiết >>
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật IV Mùa Chay
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật VI Mùa Chay
Chi tiết >>
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật III Mùa Chay
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật III Mùa Chay
Chi tiết >>
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật II Mùa Chay
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật II
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật II Mùa Chay
Chi tiết >>
Tài liệu học hỏi Mùa Chay 2022
Tài liệu học hỏi Mùa Chay 2022
Tài liệu học hỏi Mùa Chay 2022
Chi tiết >>
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật VIII và Lễ Tro
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật VIII
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật VIII và Lễ Tro
Chi tiết >>
Gợi ý các bài hát trình chiếu có nốt nhạc-Chúa nhật VII Thường niên
Gợi ý các bài hát trình chiếu có nốt nhạc-Chúa
Gợi ý các bài hát trình chiếu có nốt nhạc-Chúa nhật VII Thường niên
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm