14h:42 (GMT+7) - Thứ sáu, 21/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự

15h:35 (GMT+7) - Thứ bẩy, 18/05/2024

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (B)

Chủ đề :

Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự

Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em,

Đổi mới là điều tất yếu của sự phát triển. Nhiều chục năm gần đây, chúng ta thường xuyên nghe nói hoặc có những cuộc thảo luận nhiều cấp về chủ đề đổi mới : đổi mới tư duy, đổi mới cơ cấu sản xuất, đổi mới phong cách làm việc, nhằm phát triển con người toàn diện, phát triển xã hội bền vững về mọi phương diện.

Chúa Thánh Thần hiện xuống ban cho thế gian năng lực đổi mới toàn diện, đổi mới tận căn.

Bài đọc I, trích sách Tông Đồ Công Vụ, diễn tả hiệu quả hồng ân Thánh Thần nơi các Tông Đồ trước và sau ngày lễ Ngũ Tuần. Thánh Thần ngự xuống, ban cho họ ơn cam đảm lạ thường, nếu trước đây họ sợ hãi, co cụm, lẩn trốn đám đông, thì nay, tìm đến mọi người, dạn dĩ làm chứng cho Chúa Phục Sinh.

Ngay trong dịp lễ Ngũ Tuần, đám đông bàn tán về chuyện lạ, các Tông Đồ nói được nhiều thứ tiếng, Phê-rô đã lên tiếng loan báo Đấng Phục Sinh, thúc dục mọi người tin và chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su để được cứu độ. Kết quả đáng ghi nhận cho một bài giảng : ba ngàn người xin tòng giáo.

Ơn nói được nhiều thứ tiếng là điều kiện thiết yếu giúp con người hiểu biết lẫn nhau, hiệp thông, nâng đỡ, sẻ chia những thiện ích cho nhau để cùng phát triển.

Nếu trước đây, vì cớ tháp Babel, ngôn ngữ bất đồng, con người chia rẽ, phân tán, bỏ dở mọi việc, thì nay, nhờ ơn Thánh Thần, con người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau kiến tạo chân lý, kiến tạo tình thương, thực hiện viễn tượng “Trời mới/Đất mới” cho con người trong thế giới hôm nay.

Hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết hiệp thông phục vụ là hồng ân lớn nhất Chúa Thánh Thần tô điểm bộ mặt thế gian.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là dịp để chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp thông cứu độ : “Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta”.

Cha yêu thương thế gian đến độ, đã sai Con Một giáng trần, sinh bởi một người đàn bà, đã sống dưới chế độ lề luật, để giải phóng những kẻ ở trong lề luật.

Giê-su được chỉ định là “Đấng bầu chữa thứ nhất”, yêu thương các môn đệ đến cùng, đã hoàn thành công trình cứu độ, bằng việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Người đã sống thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, đã chết và đã sống lại, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, hợp nhất với Cha thành một cội nguồn duy nhất đồng sai phái “Đấng bầu chữa khác” cho thế gian.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su quả quyết việc Người đi về cùng Cha, sẽ có lợi cho thế gian hơn, vì nếu, Người không đi, Giê-su chỉ là một con người đơn độc, giới hạn.

Giê-su về cùng Cha qua nẻo đường thập giá : tử nạn và phục sinh, đã trở nên con người thần thiêng hiện diện thường hằng, khắp nơi và biến đổi tất cả.

Chúa Thánh Thần được sai đến với sứ vụ, trước tiên, là phi bác sự sai lầm của thế gian đã kết án bất công người tôi trung của Chúa, tuyên bố Giê-su vô tội, bằng cách cho Người từ cõi chết sống lại, đặt ngự bên hữu Chúa Cha làm Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người.

Chúa Giê-su gọi đó là sự giáo dục thần linh, khai lòng mở trí kẻ thụ huấn, để đưa họ vào trong chân lý toàn vẹn, nghĩa là : tuyên xưng đức tin, gắn bó mật thiết, ham thích lắng nghe, thực hành Lời Chúa, khao khát nên hoàn thiện, đạt tầm vóc viên mãn Giê-su. Sẵn sàng làm chứng cho Ngài trước mặt muôn dân khi thuận cũng như nghịch cảnh.

Thánh Phao-lô, trong bài đọc II, diễn tả cách thức giáo dục của Thánh Thần : mạc khải cho biết Giê-su là Chúa, khơi dậy ước muốn sống thánh thiện theo phong cách Giê-su : bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.

Đấng ban phát các đặc sủng cho mỗi người là vì lợi ích chung của Giáo Hội, cũng như các bộ phận hoạt động theo phận vụ riêng, cũng chỉ vì lợi ích của toàn thân.

Thưa anh chị em,

Giáo huấn Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta :

  • Một là : Thâm tín sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong lịch sử và nơi tâm hồn con người. Thánh Thần đang hoạt động mạnh mẽ, hướng dẫn nhân loại tới chân lý toàn diện. Vấn đề quan trọng là biết thuận theo sự hướng dẫn của Ngài, biết đọc ra dấu chỉ thời đại, vì tất cả mọi biến cố xẩy ra trên thế giới đều có thể sinh ích lợi cho kẻ có lòng yêu mến Chúa. Đại dịch Covid-19 là thảm họa đối với nhân loại, nhưng cũng từ đại họa, nhân loại xích lại gần nhau hơn, cảm thông, đoàn kết sẻ chia, bao nhiêu nghĩa cử thể hiện dưới muôn vàn hình thức, để giúp nhau vượt qua đại nạn.
  • Thứ hai : Rất cần thiết cho người tín hữu là phải biết “biện phân” đâu là Thánh Thần, đâu là quỷ dữ đội lốt dưới những vỏ bọc có vẻ đạo đức, đang ngấm ngầm gieo rắc sai lạc gây phương hại cộng đoàn. Xin anh chị em cảnh giác với những chiêu trò quảng bá nước thánh uống chữa bệnh, nhóm trừ quỷ, nghe mạc khải Chúa Cha ở trong Lâm Đồng. Những ai đã trót bị rủ rê, bị mê hoặc áp dụng lối thực hành lập dị, mê tín dị đoan, hãy can đảm dứt bỏ mới trông tìm được sự bình an đích thực của Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến biến đổi bộ mặt thế gian và biến đổi tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con luôn biết lắng nghe thực thi Lời Chúa dạy, hầu đạt tới con người trưởng thành trong đức tin, đức cậy, đức mến, xứng đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.

 

Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê
CÁC TIN KHÁC
Bài giảng Lễ Thánh Tâm- Người yêu thương họ đến cùng.
Bài giảng Lễ Thánh Tâm- Người yêu thương họ đến cùng.
Bài giảng Lễ Thánh Tâm- Người yêu thương họ đến cùng.
Chi tiết >>
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa-Thập giá : Hy lễ mới hoàn hảo tôn vinh Thiên Chúa & cứu độ thế gian
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa-Thập giá : Hy lễ mới hoàn hảo tôn vinh Thiên Chúa & cứu độ thế gian
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa-Thập giá : Hy lễ mới hoàn hảo tôn vinh Thiên Chúa & cứu độ thế gian
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi-  Thiên Chúa Ba Ngôi : mầu nhiệm tình yêu và sự sống.
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- Thiên Chúa Ba Ngôi : mầu nhiệm tình yêu và sự sống.
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- Thiên Chúa Ba Ngôi : mầu nhiệm tình yêu và sự sống.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên-Đức Giê-su, Đấng được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến cùng một thể thức như các ông thấy Người lên trời (Cv 1, 11).
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên-Đức Giê-su, Đấng được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến cùng một thể thức như các ông thấy Người lên trời (Cv 1, 11).
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên-Đức Giê-su, Đấng được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến cùng một thể thức như các ông thấy Người lên trời (Cv 1, 11).
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thiên Chúa không thiên tư tây vị, đón nhận tất cả để biến đổi nên hoàn hảo hơn.
Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thiên Chúa không thiên tư tây vị, đón nhận tất cả để biến đổi nên hoàn hảo hơn.
Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thiên Chúa không thiên tư tây vị, đón nhận tất cả để biến đổi nên hoàn hảo hơn.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh-Chúa Phục Sinh tái tạo chúng ta nên người mới
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh-Chúa Phục Sinh tái tạo chúng ta nên người mới
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh-Chúa Phục Sinh tái tạo chúng ta nên người mới
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành dẫn đưa đoàn chiên tới tận Thiên Chúa
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành dẫn đưa đoàn chiên tới tận Thiên Chúa
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành dẫn đưa đoàn chiên tới tận Thiên Chúa
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh-Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí để họ am hiểu lời Kinh Thánh.
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh-Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí để họ am hiểu lời Kinh Thánh.
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh-Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí để họ am hiểu lời Kinh Thánh.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm