0h:32 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01.2024) – Mẹ Thiên Chúa là trung tâm của thời gian
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01.2024) – Mẹ Thiên
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01.2024) – Mẹ Thiên Chúa là trung tâm của thời gian
Chi tiết >>
Bài giảng Lễ Thánh Gia: Con cái là triều thiên của cha mẹ
Bài giảng Lễ Thánh Gia: Con cái là triều thiên
Bài giảng Lễ Thánh Gia: Con cái là triều thiên của cha mẹ
Chi tiết >>
Bài giảng Lễ Đêm Giáng Sinh
Bài giảng Lễ Đêm Giáng Sinh
Bài giảng Lễ Đêm Giáng Sinh
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng-Chúa Giê-su Kitô, Đấng muôn dân mong đợi.
Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng-Chúa Giê-su Kitô, Đấng
Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng-Chúa Giê-su Kitô, Đấng muôn dân mong đợi.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Hoán cải : Niềm vui gặp Chúa !
Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Hoán cải
Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Hoán cải : Niềm vui gặp Chúa !
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng-“Hãy tỉnh thức và sẵn sàng !”
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng-“Hãy tỉnh thức và
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng-“Hãy tỉnh thức và sẵn sàng !”
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên-Thập giá nơi quyền lực Đấng bị đóng đinh được tỏa rạng
Bài giảng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên-Thập giá nơi quyền
Bài giảng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên-Thập giá nơi quyền lực Đấng bị đóng đinh được tỏa rạng
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên-Trung tín trong việc nhỏ, cũng sẽ trung tín trong việc lớn
Bài giảng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên-Trung tín trong việc
Bài giảng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên-Trung tín trong việc nhỏ, cũng sẽ trung tín trong việc lớn
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm