17h:39 (GMT+7) - Thứ bẩy, 13/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Xích Thổ

21h:19 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ XÍCH THỔ

Xã Xích Thổ - Nho Quan - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Xích Thổ
2. Năm thành lập: 1934
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 1993
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 15.100 m2
7. Số tín hữu: 1.200
8. Số giáo họ: 06
9. Số giáo họ có nhà thờ: 02
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 04
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoànư
- Hội Thánh Têrêsa Hài Đồng
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ĐỀ CỐC

1. Tên gọi: Giáo họ Đề Cốc
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: Chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ: Chưa có
7. Số tín hữu: 109
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ LẠC TÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Lạc Tân
2. Năm thành lập: 1933
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1938
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 11.050 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 466
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ LẠC THÀNH

1. Tên gọi: Giáo họ Lạc Thành
2. Năm thành lập: 1946
3. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: Chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ: Chưa có
7. Số tín hữu: 289
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TIỀN PHONG

1. Tên gọi: Giáo họ Tiền Phong
2. Năm thành lập: 1996
3. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: Chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ: Chưa có
7. Số tín hữu: 217
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1993
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 15.100 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Têrêsa Hài Đồng
6. Tước hiệu nhà thờ: Têrêsa Hài Đồng
7. Số tín hữu: 350
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ YÊN ĐỘI

1. Tên gọi: Giáo họ Yên Đội
2. Năm thành lập: 1933
3. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: Chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ: Chưa có
7. Số tín hữu: 290
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm