16h:39 (GMT+7) - Thứ bẩy, 13/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Sơn Lũy

21h:20 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ SƠN LŨY

Xã Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Sơn Lũy
2. Năm thành lập: 1942
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 1995
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên: 6.600 m2
7. Số tín hữu: 1.420
8. Số giáo họ: 03
9. Số giáo họ có nhà thờ: 02
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 01
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn
- Hội Bảy sự
- Hội Thánh Martino
- Hội Bác ái thánh Antôn
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CAO LŨY

1. Tên gọi: Giáo họ Cao Lũy
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: Chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: Phanxicô ASSIZY
6. Tước hiệu nhà thờ: Phanxicô ASSIZY
7. Số tín hữu: 47
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ PHÚ NHIÊU

1. Tên gọi: Giáo họ Phú Nhiêu
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.100 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Đi Thăm Viếng
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Đi Thăm Viếng
7. Số tín hữu: 542
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 6.600 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Phanxicô Xaviê
6. Tước hiệu nhà thờ: Phanxicô Saviê
7. Số tín hữu: 840
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm