0h:42 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Sào Lâm

21h:21 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ SÀO LÂM

Xã Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Sào Lâm
2. Năm thành lập: 1892
3. Bổn mạng giáo xứ: Sinh nhật Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1939; Đại tu: 2002
5. Tước hiệu nhà thờ: Sinh nhật Đức Mẹ
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 29.880 m2
7. Số tín hữu: 3.981
8. Số giáo họ: 08
9. Số giáo họ có nhà thờ: 07
10. Số giáo họ có nhà thờ: 01
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- CĐ Lòng Thương Xót Chúa
- Ca đoàn
- Hội Kèn
- Hội Trống
- Ban Giáo lý
- Giới trẻ
- Thiếu nhi Thánh Thể.

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ PHÚ LÂM

1. Tên gọi: Giáo họ Phú Lâm
2. Năm thành lập: 2007
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2008
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.000 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
7. Số tín hữu: 700
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ PHƯỢNG CÁC

1. Tên gọi: Giáo họ Phượng Các
2. Năm thành lập: 1890
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1930
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.440 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thiên Thần Raphael
6. Tước hiệu nhà thờ: Thiên Thần Raphael
7. Số tín hữu: 250
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ PHƯỢNG LÂM

1. Tên gọi: Giáo họ Phượng Lâm
2. Năm thành lập: 2007
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 880 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse 19/ 3
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse 19/ 3
7. Số tín hữu: 620
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ SÀO ĐỒNG

1. Tên gọi: Giáo họ Sào Đồng
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2000
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan B.
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan B.
7. Số tín hữu: 319
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TÂY ÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Tây Ân
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2000
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.160 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 780
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ PHƯỢNG CẨM

1. Tên gọi: Giáo họ Phượng Cẩm
2. Năm thành lập: 1933
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2003
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.110 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Camêlô
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Camêlô
7. Số tín hữu: 420
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRẠI RÀO

1. Tên gọi: Giáo họ Trại Rào
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2004
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 720 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Phanxicô Xaviê
6. Tước hiệu nhà thờ: Phanxicô Saviê
7. Số tín hữu: 520
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 29.880 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Sinh Nhật Đức Mẹ 08/09
6. Tước hiệu nhà thờ: Sinh Nhật Đức Mẹ 08/09
7. Số tín hữu: 400
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm