16h:31 (GMT+7) - Thứ bẩy, 13/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phúc Châu

21h:21 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ PHÚC CHÂU

Xã Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phúc Châu
2. Năm thành lập: 2007
3. Bổn mạng giáo xứ: Anrê Dũng Lạc
5. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
6. Tước hiệu nhà thờ: Anrê Dũng Lạc
7. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 4.500 m2
8. Số tín hữu: 1.997
9. Số giáo họ: 03
10. Số họ có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CHÂU SƠN

1. Tên gọi: Giáo họ Châu Sơn
2. Năm thành lập: 2007
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
6. Tước hiệu nhà thờ: ?
7. Số tín hữu:
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ PHONG CHÂU

1. Tên gọi: Giáo họ Phong Châu
2. Năm thành lập: 2007
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Lộ Đức
6. Tước hiệu nhà thờ: ?
7. Số tín hữu:
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1911
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:?
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Nữ Vương
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Nữ Vương
7. Số tín hữu:
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Sào Lâm
Giáo xứ Sào Lâm
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm