0h:29 (GMT+7) - Thứ sáu, 19/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Mỹ Châu

21h:23 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ MỸ CHÂU

Xã Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Mỹ Châu
2. Năm thành lập: 1942
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse thợ (01-5)
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 1997
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse thợ (01-5)
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 4.438 m2
7. Số tín hữu: 2.754
8. Số giáo họ: 06
9. Số giáo họ có nhà thờ: 04
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Cầu nguyện
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ĐỒI MÂY

1. Tên gọi: Giáo họ Đồi Mây
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: Gioan Baotixita
6. Tước hiệu nhà thờ: Gioan Baotixita
7. Số tín hữu: 468
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ LÃO SƠN

1. Tên gọi:  Giáo họ Lão Sơn
2. Năm thành lập: 1915
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1921
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.481 m2
5. Bổn mạng giáo họ: GIOAN BAOTIXITA
6. Tước hiệu nhà thờ: GIOAN BAOTIXITA
7. Số tín hữu: 200
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ PHÚC ÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Phúc Ân
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.092 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 352
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ SÒNG SANH

1. Tên gọi: Giáo họ Sòng Sanh
2. Năm thành lập: 2000
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 382 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Phanxicô Saviê
6. Tước hiệu nhà thờ: Phanxicô Saviê
7. Số tín hữu: 691
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1930
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1997
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.438 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Bênarđô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Bênarđô
7. Số tín hữu: 671
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ) 

 


GIÁO HỌ TƯ ÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Tư Ân
2. Năm thành lập: 1915
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2003
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 320 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 491
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Sào Lâm
Giáo xứ Sào Lâm
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm