0h:33 (GMT+7) - Thứ năm, 22/02/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Khoan Dụ

21h:24 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ KHOAN DỤ

Xã Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ  Khoan Dụ
2. Năm thành lập: 1872
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 2002
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 8.318 m2
7. Số tín hữu: 5.325
8. Số giáo họ: 14
9. Số giáo họ có nhà thờ: 03
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 11
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn
- Đội Cồng chiêng
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN LẠC

1. Tên gọi:  Giáo họ An Lạc

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.757 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có

6. Tước hiệu nhà thờ: ?

7. Số tín hữu: 297

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ CHI NÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Chi Nê

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: 2002

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.318 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi

6. Tước hiệu nhà thờ:  Đức Mẹ Mân Côi

7. Số tín hữu: 1.029

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ CỐ NGHĨA

1. Tên gọi:  Giáo họ Cố Nghĩa
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ?
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ: ?
7. Số tín hữu: 437
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐẢNG

1. Tên gọi:  Giáo họ Đảng

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: 1936

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 270 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Gioan Baotixita

6. Tước hiệu nhà thờ: Gioan Baotixita

7. Số tín hữu: 512

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒNG BẦU

1. Tên gọi:  Giáo họ Đồng Bầu

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.938 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có

6. Tước hiệu nhà thờ: ?

7. Số tín hữu: 310

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒNG TÂM

1. Tên gọi:  Giáo họ Đồng Tâm

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có

6. Tước hiệu nhà thờ: Chưa có

7. Số tín hữu: 221

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ RỘC TRỤ

1. Tên gọi:  Giáo họ Rộc Trụ
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.260 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu nhà thờ: ?
7. Số tín hữu: 492
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TÂN THÀNH

 


GIÁO HỌ TRÀNG SƠN

1. Tên gọi:  Giáo họ Tràng Sơn

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: 1946

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.982 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse

6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse

7. Số tín hữu: 469

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: 2002

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.318 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi

6. Tước hiệu nhà thờ:  Đức Mẹ Mân Côi

7. Số tín hữu: 1.029

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)


GIÁO HỌ AN LẠC (2023)

Tách ra từ giáo xứ Khoan Dụ, giáo hạt Vô Hốt

  • Cha quản nhiệm: Giuse Phạm Văn Hiến
  • Gồm 2 giáo họ: An Lạc và Hưng Thi
  • Địa chỉ: Xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Sào Lâm
Giáo xứ Sào Lâm
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm