17h:57 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Khoan Dụ

21h:24 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ KHOAN DỤ

Xã Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ  Khoan Dụ
2. Năm thành lập: 1872
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 2002
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 8.318 m2
7. Số tín hữu: 4.528
8. Số giáo họ: 14
9. Số giáo họ có nhà thờ: 03
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 11
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn
- Đội Cồng chiêng
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN LẠC

1. Tên gọi:  Giáo họ An Lạc

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.757 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có

6. Tước hiệu nhà thờ: ?

7. Số tín hữu: 297

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ CHI NÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Chi Nê

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: 2002

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.318 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi

6. Tước hiệu nhà thờ:  Đức Mẹ Mân Côi

7. Số tín hữu: 1.029

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ CỐ NGHĨA

1. Tên gọi:  Giáo họ Cố Nghĩa
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ?
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ: ?
7. Số tín hữu: 437
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐẢNG

1. Tên gọi:  Giáo họ Đảng

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: 1936

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 270 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Gioan Baotixita

6. Tước hiệu nhà thờ: Gioan Baotixita

7. Số tín hữu: 512

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒNG BẦU

1. Tên gọi:  Giáo họ Đồng Bầu

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.938 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có

6. Tước hiệu nhà thờ: ?

7. Số tín hữu: 310

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒNG TÂM

1. Tên gọi:  Giáo họ Đồng Tâm

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có

6. Tước hiệu nhà thờ: Chưa có

7. Số tín hữu: 221

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ RỘC TRỤ

1. Tên gọi:  Giáo họ Rộc Trụ
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.260 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu nhà thờ: ?
7. Số tín hữu: 492
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TÂN THÀNH

 


GIÁO HỌ TRÀNG SƠN

1. Tên gọi:  Giáo họ Tràng Sơn

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: 1946

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.982 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse

6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse

7. Số tín hữu: 469

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: 2002

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.318 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi

6. Tước hiệu nhà thờ:  Đức Mẹ Mân Côi

7. Số tín hữu: 1.029

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ AN LẠC (2023)

Tách ra từ giáo xứ Khoan Dụ, giáo hạt Vô Hốt

  • Cha quản nhiệm: Giuse Phạm Văn Hiến
  • Gồm 2 giáo họ: An Lạc và Hưng Thi
  • Địa chỉ: Xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Sào Lâm
Giáo xứ Sào Lâm
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm