18h:22 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Đồng Đinh

21h:25 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ ĐỒNG ĐINH

Xã Thượng Hòa - Nho Quan - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Đồng Đinh
2. Năm thành lập: 2006
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 2.743 m2
7. Số tín hữu: 2.644
8. Số giáo họ: 06
9. Số giáo họ có nhà thờ: 00
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô

6. Tước hiệu nhà thờ:

7. Số tín hữu: 320

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐÔNG THỊNH

1. Tên gọi: Giáo họ Đông Thịnh

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: THÁNH GIOAN Tđ

6. Tước hiệu nhà thờ: ?

7. Số tín hữu: 410

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ BÈ MẬT

1. Tên gọi: Giáo họ Bè Mật

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm

6. Tước hiệu nhà thờ: ?

7. Số tín hữu: 198

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒNG TÂM

1. Tên gọi: Giáo họ Đồng Tâm

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi

6. Tước hiệu nhà thờ:

7. Số tín hữu: 436

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRÀNG AN

1. Tên gọi: Giáo họ Tràng An

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Thánh An Rê TĐ

6. Tước hiệu nhà thờ:

7. Số tín hữu: 293

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒNG AN

1. Tên gọi: Giáo họ Đồng An

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: THÁNH GIUSE  19/3

6. Tước hiệu nhà thờ:

7. Số tín hữu: 452

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)

TRUNG TÂM THÁNH MẪU, ĐIỂM HÀNH HƯƠNG CỦA GIÁO PHẬN

(Thống năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Sào Lâm
Giáo xứ Sào Lâm
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm