0h:49 (GMT+7) - Thứ năm, 22/02/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Đồng Đinh

21h:25 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ ĐỒNG ĐINH

Xã Thượng Hòa - Nho Quan - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Đồng Đinh
2. Năm thành lập: 2006
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 2.743 m2
7. Số tín hữu: 2.109
8. Số giáo họ: 06
9. Số giáo họ có nhà thờ: 00
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô

6. Tước hiệu nhà thờ:

7. Số tín hữu: 320

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐÔNG THỊNH

1. Tên gọi: Giáo họ Đông Thịnh

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: THÁNH GIOAN Tđ

6. Tước hiệu nhà thờ: ?

7. Số tín hữu: 410

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ BÈ MẬT

1. Tên gọi: Giáo họ Bè Mật

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm

6. Tước hiệu nhà thờ: ?

7. Số tín hữu: 198

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒNG TÂM

1. Tên gọi: Giáo họ Đồng Tâm

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi

6. Tước hiệu nhà thờ:

7. Số tín hữu: 436

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRÀNG AN

1. Tên gọi: Giáo họ Tràng An

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: Thánh An Rê TĐ

6. Tước hiệu nhà thờ:

7. Số tín hữu: 293

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒNG AN

1. Tên gọi: Giáo họ Đồng An

2. Năm thành lập: 2006

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?

5. Bổn mạng giáo họ: THÁNH GIUSE  19/3

6. Tước hiệu nhà thờ:

7. Số tín hữu: 452

8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)

TRUNG TÂM THÁNH MẪU, ĐIỂM HÀNH HƯƠNG CỦA GIÁO PHẬN

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Sào Lâm
Giáo xứ Sào Lâm
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm