0h:43 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Di Dân

21h:26 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ DI DÂN

Địa chỉ: Khu phố Tân Thành - Thị Trấn Hàng Trạm – Huyện Yên Thuỷ - Tỉnh Hoà Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Di Dân

2. Năm thành lập: 30.6.2008

3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19.3)

4. Năm xây dựng nhà thờ: (chưa có nhà thờ)

5. Tước hiệu nhà thờ: (chưa có nhà thờ)

6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: (chưa có đất)

7. Số tín hữu: 607

8. Số giáo họ: 04

9. Số giáo họ có nhà thờ: 00

10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 04

11. Các hội đoàn:

- Hội Đồng mục vụ giáo xứ

- Giới Gia trưởng

- Giới Hiền mẫu

- Hội Mân côi

- Ca đoàn giáo xứ

- Thiếu Nhi Thánh Thể

CÁC GIÁO HỌ


1. GIÁO HỌ TRỊ SỞ

a. Tên giáo họ: Giáo họ Trị Sở

b. Năm thành lập: 31.5.2008

c. Năm xây dựng nhà thờ: (chưa có nhà thờ)

d. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ dâng mình 21.11

e. Tước hiệu nhà thờ: (chưa có)

f. Số tín hữu: 220

g. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


2. GIÁO HỌ THỊ TRẤN

a. Tên giáo họ: Giáo họ Thị Trấn

b. Năm thành lập: 31.5.2008

c. Năm xây dựng nhà thờ: (chưa có nhà thờ)

d. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô (03.12)

e. Tước hiệu nhà thờ: (chưa có)

f. Số tín hữu: 196

g. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


3. GIÁO HỌ YÊN HÒA

a. Tên giáo họ: Giáo họ Yên Hoà

b. Năm thành lập: 31.5.2008

c. Năm xây dựng nhà thờ: (chưa có nhà thờ)

d. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô trở lại (25.01)

e. Tước hiệu nhà thờ: (chưa có)

f. Số tín hữu: 140

g. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


4. GIÁO HỌ YÊN NINH

a. Tên giáo họ: Giáo họ Yên Ninh

b. Năm thành lập: 31.5.2008

c. Năm xây dựng nhà thờ: (chưa có nhà thờ)

d. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (06.4)

e. Tước hiệu nhà thờ: (chưa có)

f. Số tín hữu: 51

g. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Sào Lâm
Giáo xứ Sào Lâm
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm