19h:42 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Văn Hải

17h:51 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ VĂN HẢI

Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Văn Hải
2. Năm thành lập: 1904
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1904
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 33.005m2
7. Số tín hữu: 4.570
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 06
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Hội Trung nam
- Hội Phụng tự
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm
- Ca đoàn
- Hội Truyền giáo
- Giới trẻ
- Trật tự
- Hội Học trò
- Ban Giáo lý
- Hội Hiền mẫu

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ĐÔNG HẢI

1. Tên gọi: Giáo họ Đông Hải
2. Năm thành lập: 1908
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2010
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Vicente
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.111m2
7. Số tín hữu: 667
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Hội Hiền mẫu
- Hội Bát âm


GIÁO XỨ KHANH HẢI

1. Tên gọi: Giáo họ  Khanh Hải
2. Năm thành lập: 1933
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1993
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4327m2
7. Số tín hữu: 558
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Hiền mẫu
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ NAM CƯỜNG

1. Tên gọi: Giáo họ Nam Cường
2. Năm thành lập: 1933
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1993
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.917m2
7. Số tín hữu : 1457
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Hội Hiền mẫu
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ NHÂN HẢI

1. Tên gọi: giáo họ Nhân Hải
2. Năm thành lập: 1923
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1938
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4497m2
7. Số tín hữu: 881
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Hiền mẫu
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ TÂY HẢI

1. Tên gọi: Giáo họ Tây Hải
2. Năm thành lập: 1909
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Tước hiệu nhà thờ:Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4652m2
7. Số tín hữu: 553
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Hiền mẫu
- Hội Bát âm
- Hội Trống


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1904
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Công Nhân
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1904
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: (thuộc nhà xứ)
7. Số tín hữu: 2108
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Hiền mẫu
- Hội Bát âm

 (Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tân Khẩn
Giáo xứ Tân Khẩn
Xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm