14h:53 (GMT+7) - Thứ sáu, 21/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Tùng Thiện

17h:44 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TÙNG THIỆN

Xã Như Tân - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tùng Thiện
2. Năm thành lập: 1947
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1954; đại tu: 1994
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 12.140m2
7. Số tín hữu: 1.697
8. Số giáo họ: 063
9. Số họ có nhà thờ: 02
10. Số họ chưa có nhà thờ: 01
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Hội Cựu tông đồ
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm
- Ca đoàn 1
- Ca đoàn 2
- Ca đoàn thiếu nhi
- Hội Bảy sự
- Trùm học trò
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ TÂN THÀNH

1. Tên gọi:  Giáo họ Tân Thành
2. Năm thành lập: 1937
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1943; xây lại: 1994
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.240m2
7. Số tín hữu: 512
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Cựu tông đồ


GIÁO HỌ TÂN TRƯNG

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Trưng
2. Năm thành lập: 1937
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1954; xây lại: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Đền Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.438m2
7. Số tín hữu: 452
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Cựu Tông đồ
- Hội Quản giáo
- Hội Bảy sự
- Trùm Học trò
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1937
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc nhà xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc nhà xứ
7. Số tín hữu : 565
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Cựu tông đồ
- Hội Quản giáo
- Hội Bảy sự
- Trùm Học trò
- Giáo lý viên

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm