19h:26 (GMT+7) - Thứ ba, 18/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Tân Mỹ

17h:46 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TÂN MỸ

Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tân Mỹ
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2007
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.040m2
7. Số tín hữu: 4.969
8. Số giáo họ: 05
9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng       
- Hội Mân côi           
- Hội Quản giáo
- Ca đoàn
- Hội Giáo lý viên
- Hội Bảy sự
- Hội Phụng tự
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Hội Bát âm
- Hội Trung nam
- Hội Cựu tông đồ
- Hội Thánh Thể
- Hội Thăng tiến hôn nhân
- Ban Bác ái
- Ban Trùm hoa
- Ban Kiệu
- Ban Thưa kinh

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN HẢI

1. Tên gọi: Giáo họ An Hải
2. Năm thành lập: 1936
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anrê Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2003
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Anrê Tông đồ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.316m2
7. Số tín hữu: 650
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi            
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam
- Hội Trùm học trò


GIÁO HỌ MỸ CHÍNH

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Chính
2. Năm thành lập: 1912
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1953; xây lại: 2010
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.715m2
7. Số tín hữu: 1.415
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi            
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam
- Hội quản giáo
- Hội Thánh thể
- Hội Phụng tự
- Ban Kiệu


GIÁO HỌ MỸ HÓA

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Hoá
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.142m2
7. Số tín hữu: 1.080
8  Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi  
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam
- Hội quản giáo
- Hội Thánh Thể


GIÁO HỌ MỸ HỢP

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Hợp
2. Năm thành lập: 1936
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1937
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.142m2
7. Số tín hữu: 770
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam


GIÁO HỌ TÂN VĂN (TRỊ SỞ)

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Văn
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Công Nhân
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 980
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi            
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam
- Ca đoàn Monica
- Hội Thánh Thể

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm