20h:11 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Như Tân

17h:47 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ NHƯ TÂN

Xã Như Tân - Kim Sơn - Ninh Bình

1.Tên gọi: Giáo xứ Như Tân
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo xứ: Mẹ Thiên Chúa
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
5. Tước hiệu nhà thờ: Mẹ Thiên Chúa
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 26.138m2
7. Số tín hữu: 3.573
8. Số giáo họ: 04
9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Hội Trung nam
- Hội Thánh Thể
- Hội Phụng tự
- Hội Trống
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm
- Ca đoàn

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ TÂN ĐỊNH

1. Tên gọi:Giáo họ Tân Định
2. Năm thành lập: 1954
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Baotixita
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.626m2
7. Số tín hữu: 792
8 Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Hiền mẫu


GIÁO HỌ TÂN HÒA

1. Tên gọi:Giáo họ Tân Hoà
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2008
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Vicente
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.315m2
7. Số tín hữu: 1.240
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Hội Trung nam
- Ca đoàn
- Hội Bảy sự
- Hội Phụng tự


GIÁO HỌ TÂN TẠO

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Tạo
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2011
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.808,8m2
7. Số tín hữu: 460
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi:Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1947
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
5. Tước hiệu nhà thờ: Mẹ Thiên Chúa
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: (thuộc giáo xứ)
7. Số tín hữu: 468
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Hội Trung nam
- Ca đoàn

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tân Khẩn
Giáo xứ Tân Khẩn
Xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm