19h:44 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Kim Trung

17h:48 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ KIM TRUNG

Xã Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Kim Trung
2. Năm thành lập: 2006
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 8.000m2
7. Số tín hữu: 3.915
8. Số giáo họ: 04
9. Số họ có nhà thờ: 0
10. Số họ chưa có nhà thờ: 04
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng       
- Hội Mân côi   
- Ca đoàn xứ
- Ca đoàn Nhi đồng
- Ban Phụ huynh
- Ban Thánh Thể
- Ban Nữ thanh
- Ban Quản giáo Thanh niên
- Ban Quản giáo Nhi đồng
- Ban Lễ sinh  

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ KIM ĐÔNG

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Đông
2. Năm thành lập: 1992
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.500m2
7. Số tín hữu: 1.800
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi  
- Ca đoàn họ
- Hội Phụ huynh


GIÁO HỌ KIM HẢI

1. Tên gọi: Kim Hải
2. Năm thành lập: 1993
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có
5. Tước hiệu nhà thờ: chưa có
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số giáo dân: 700 nhân danh
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi   
- Ca đoàn họ
- Hội Phụ huynh


GIÁO HỌ KIM TẠO

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Tạo
2. Năm thành lập: 1993
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.200m2
7. Số tín hữu: 850
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi  
- Ca đoàn họ
- Hội Phụ huynh
- Hội Trống
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1993
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Thăm Viếng
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu 1.700
8. Các hội đoàn:

-  Hội Gia trưởng        
-  Hội Mân côi            
-  Ca đoàn họ
-  Hội Phụ huynh

(Thống kê năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tân Khẩn
Giáo xứ Tân Khẩn
Xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm