19h:6 (GMT+7) - Thứ ba, 18/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Hóa Lộc

17h:49 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ HÓA LỘC

Xã Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Hoá Lộc
2. Năm thành lập: 1904
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1913
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 14.120m2
7 .Số tín hữu: 3.702
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 06
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Hội Trung nam
- Hội Phụng tự
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm
- Ca đoàn
- Hội Thánh Thể
- Giáo lý viên

CÁC GIÁO HẠT


GIÁO HỌ ĐÔNG HÓA

1. Tên gọi:Giáo họ Đông Hoá
2. Năm thành lập: 1993
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1999
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 864m2
7. Số tín hữu: 480
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trung nam
- Ca đoàn
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ NAM HÓA

1. Tên gọi: Giáo họ Nam Hoá
2. Năm thành lập: 1993
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Têrêxa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Têrêxa Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2930m2
7. Số tín hữu: 496
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trung nam
- Ca đoàn
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ TÂN HÓA

1. Tên gọi:Giáo họ Tân Hoá
2. Năm thành lập: 1903
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Ixidoro
4. Năm xây dựng nhà thờ: 190
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Ixidoro
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 5806m2
7. Số tín hữu: 680
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trung nam
- Ca đoàn
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ TÂN LỘC

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Lộc
2. Năm thành lập: 1953
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1955
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3778m2
7.Số tín hữu : 215
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trung nam
- Ca đoàn
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1901
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1913
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3600m2 ruộng
7. Số tín hữu: 755
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trung nam
- Ca đoàn
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ TUY ĐỊNH

1. Tên gọi: Giáo họ Tuy Định
2. Năm thành lập: 1933
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anna
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1936
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Anna
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 5679m2
7. Số tín hữu:418
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trung nam
- Ca đoàn
- Hội Bát âm

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tân Khẩn
Giáo xứ Tân Khẩn
Xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm