18h:57 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Cồn Thoi

17h:50 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ CỒN THOI

Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Cồn Thoi
2. Năm thành lập: 07/10/1947
3. Bổn mạng giáo xứ: Chúa Giêsu Kitô Vua
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
5. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Giêsu Kitô Vua
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 28.800m2
7. Số tín hữu: 7.332
8. Số giáo họ: 07
9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 03
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng 
- Hội Mân côi
- Hội Phụ huynh        
- Hội Hiền mẫu
- Hội Quản giáo Thanh niên
- Hội Quản giáo Nhi đồng
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn Truyền tin
- Ca đoàn Têrêsa
- Ca đoàn Thánh gia
- Hội Giáo lý viên
- Hội Thiếu nhi Thánh Thể
- Hội Phụng tự
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Hội Bát âm

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ KIM TÙNG

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Tùng
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.070m2
7. Số tín hữu: 590
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ NGHĨA TỪ

1. Tên gọi:Giáo họ Nghĩa Từ
2. Năm thành lập: ?
3. Bổn mạng giáo họ: Chúa Giêsu lên trời
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu: 863
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ PHÚC TỪ (TRỊ SỞ)

1. Tên gọi:Giáo họ Phúc Từ
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Mình Máu Chúa Kitô
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu: 837
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ PHÙNG THIỆN

1. Tên gọi: Giáo họ Phùng Thiện
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.592,8m2
7. Số tín hữu: 743
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân Côi
- Giáo lý viên

 


GIÁO HỌ TÂN TÙNG

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Tùng
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh  Gioan Tẩy Giả
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Tẩy Giả
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 5.730m2
7. Số tín hữu: 1.065
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ TÒNG ĐỨC

1. Tên gọi:Giáo họ Tòng Đức
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Sinh Nhật Chúa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu:
8. Các hội đoàn:

 

 

 


GIÁO HỌ TÒNG PHÁT

1. Tên gọi: Giáo họ Tòng Phát
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.600m2
7. Số tín hữu: 985
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi
- Giáo lý viên

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tân Khẩn
Giáo xứ Tân Khẩn
Xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm