2h:19 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Tôn Đạo

17h:41 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TÔN ĐẠO

Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tôn Đạo
2. Năm thành lập:1865
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1922
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 23.760m2
7. Số tín hữu: 2.350
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 06
10. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý
- Hội Khôi Bình

 

HÌNH ẢNH GIÁO XỨ TÔN ĐẠO

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CHÍ TĨNH

1. Tên gọi: Giáo họ Chí Tĩnh
2. Năm thành lập: 1932
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1997
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2207m2
7. Số tín hữu: 273
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Hội Quản giáo


GIÁO HỌ ĐƯỜNG QUAN

1. Tên gọi: Giáo họ Đường Quan
2. Năm thành lập: 1952
3. Bổn mạng giáo họ: Têrêsa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1953, xây lại: 1994
5. Tước hiệu nhà thờ: Têrêsa Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1035m2
7. Số tín hữu: 243
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng


GIÁO HỌ HIẾU NGHĨA

1. Tên gọi: Giáo họ Hiếu Nghĩa
2. Năm thành lập: 1910
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1930
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3475m2
7. Số tín hữu: 250
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng


GIÁO HỌ QUY HẬU

1. Tên gọi: Giáo họ Quy Hậu
2. Năm thành lập: 1888
3. Bổn mạng giáo họ: Sinh Nhật Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
5. Tước hiệu nhà thờ: Sinh Nhật Đức Mẹ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 5635m2
7. Số tín hữu : 1100
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Dòng MTG


GIÁO HỌ TRẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Trại
2. Năm thành lập: 1909
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Vicente
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1640m2
7. Số tín hữu: 240
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Dục Đức
Giáo xứ Dục Đức
Xã Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hòa Lạc
Giáo xứ Hòa Lạc
Xã Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hướng Đạo
Giáo xứ Hướng Đạo
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khiết Kỷ
Giáo xứ Khiết Kỷ
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Hậu
Giáo xứ Phú Hậu
Xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Thuần Hậu
Giáo xứ Thuần Hậu
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ứng Luật
Giáo xứ Ứng Luật
Xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm