1h:1 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Tôn Đạo

17h:41 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TÔN ĐẠO

Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tôn Đạo
2. Năm thành lập:1865
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1922
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 23.760m2
7. Số tín hữu: 2.343
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 06
10. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý
- Hội Khôi Bình

 

HÌNH ẢNH GIÁO XỨ TÔN ĐẠO

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CHÍ TĨNH

1. Tên gọi: Giáo họ Chí Tĩnh
2. Năm thành lập: 1932
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1997
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2207m2
7. Số tín hữu: 273
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Hội Quản giáo


GIÁO HỌ ĐƯỜNG QUAN

1. Tên gọi: Giáo họ Đường Quan
2. Năm thành lập: 1952
3. Bổn mạng giáo họ: Têrêsa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1953, xây lại: 1994
5. Tước hiệu nhà thờ: Têrêsa Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1035m2
7. Số tín hữu: 243
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng


GIÁO HỌ HIẾU NGHĨA

1. Tên gọi: Giáo họ Hiếu Nghĩa
2. Năm thành lập: 1910
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1930
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3475m2
7. Số tín hữu: 250
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng


GIÁO HỌ QUY HẬU

1. Tên gọi: Giáo họ Quy Hậu
2. Năm thành lập: 1888
3. Bổn mạng giáo họ: Sinh Nhật Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
5. Tước hiệu nhà thờ: Sinh Nhật Đức Mẹ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 5635m2
7. Số tín hữu : 1100
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Dòng MTG


GIÁO HỌ TRẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Trại
2. Năm thành lập: 1909
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Vicente
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1640m2
7. Số tín hữu: 240
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Dục Đức
Giáo xứ Dục Đức
Xã Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hòa Lạc
Giáo xứ Hòa Lạc
Xã Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hướng Đạo
Giáo xứ Hướng Đạo
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khiết Kỷ
Giáo xứ Khiết Kỷ
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Hậu
Giáo xứ Phú Hậu
Xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Thuần Hậu
Giáo xứ Thuần Hậu
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ứng Luật
Giáo xứ Ứng Luật
Xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm