23h:28 (GMT+7) - Thứ hai, 22/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phú Hậu

17h:36 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ PHÚ HẬU

Xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phú Hậu
2. Năm thành lập: 1948
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Giêsu Kitô Vua
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1932
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Giêsu Kitô Vua
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 3.836m2
7. Số tín hữu: 975
8. Số giáo họ: 04
9. Số giáo họ có nhà thờ: 0
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 04
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Ca đoàn
- Hội Nhạc dân tộc
- Ca đoàn Têrêsa
- Ban Giáo lý
- Ban Giúp lễ
- Ban Phụng vụ

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN ĐẠO

1. Tên gọi: Giáo họ An Đạo
2. Năm thành lập: 1948
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: không có
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: không có
7. Số tín hữu: 130
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi


GIÁO HỌ NHÂN HẬU

1. Tên gọi: Giáo họ Nhân Hậu
2. Năm thành lập: 1951
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: không có
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: không có
7. Số tín hữu: 170
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng


GIÁO HỌ THÁI HẬU

1. Tên gọi: Giáo họ Thái Hậu
2. Năm thành lập: 1948
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
4. Năm xây dựng nhà thờ: không có
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: không có
7. Số tín hữu: 480
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1947
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: không có
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: không có
7. Số tín hữu : 210
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Tôn Đạo
Giáo xứ Tôn Đạo
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dục Đức
Giáo xứ Dục Đức
Xã Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hòa Lạc
Giáo xứ Hòa Lạc
Xã Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hướng Đạo
Giáo xứ Hướng Đạo
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khiết Kỷ
Giáo xứ Khiết Kỷ
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Thuần Hậu
Giáo xứ Thuần Hậu
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ứng Luật
Giáo xứ Ứng Luật
Xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm