18h:25 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Khiết Kỷ

17h:37 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ KHIẾT KỶ

Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Khiết Kỷ
2. Năm thành lập: 1910
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2008
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 11.175m2
7. Số tín hữu: 2.140
8. Số giáo họ: 05
9. Số giáo họ có nhà thờ: 05
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Ca Đoàn xứ
- Ca đoàn Mân côi
- Ban Quản giáo
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ DUY HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Duy Hoà
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1999
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8160m2
7. Số tín hữu: 65
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội Thăng tiến Hôn nhân


GIÁO HỌ HÀM ÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Hàm Ân
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1800m2
7. Số tín hữu: 65
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ KỶ BẮC

1. Tên gọi: Giáo họ Kỷ Bắc
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1896
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 5564m2
7. Số tín hữu: 200
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội Thăng tiến Hôn nhân


GIÁO HỌ KỶ PHỐ

1. Tên gọi: Giáo họ Kỷ Phố
2. Năm thành lập: 1938
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anna
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1940; xây lại: 2004
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Anna
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4425m2
7. Số tín hữu: 325
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Tôn Đạo
Giáo xứ Tôn Đạo
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dục Đức
Giáo xứ Dục Đức
Xã Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hòa Lạc
Giáo xứ Hòa Lạc
Xã Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hướng Đạo
Giáo xứ Hướng Đạo
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Hậu
Giáo xứ Phú Hậu
Xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Thuần Hậu
Giáo xứ Thuần Hậu
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ứng Luật
Giáo xứ Ứng Luật
Xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm