23h:56 (GMT+7) - Thứ hai, 22/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Hướng Đạo

17h:39 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ HƯỚNG ĐẠO

Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Hướng Đạo
2. Năm thành lập: 1872
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1882
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
6. Diện tích khuôn viên nhà thờ: 17.725m2
7. Số tín hữu: 2.339
8. Số giáo họ: 07
9. Số họ có nhà thờ: 07
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia Trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Ca Đoàn xứ
- Hội Tôn Vương
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ĐỒNG ĐẮC

1. Tên gọi:Giáo họ Đồng Đắc
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1913
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7300m2
7. Số tín hữu: 340
8 .Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Tôn Vương
- Ca đoàn


GIÁO HỌ LƯU QUANG

1. Tên gọi: Giáo họ Lưu Quang
2. Năm thành lập: 1920
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô (25/01)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1930
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 200m2
7. Số tín hữu: 13
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NGOẠI ĐÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Ngoại Đê
2. Năm thành lập: 1939
3. Bổn mạng giáo họ: Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2008
5. Tước hiệu nhà thờ: Gioan Baotixita
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 550m2
7. Số tín hữu: 287
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Tôn Vương
- Ca đoàn


GIÁO HỌ NGỰ HÀM

1. Tên gọi: Giáo họ Ngự Hàm
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1800m2
7. Số tín hữu: 305
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Tôn Vương
- Ca đoàn


GIÁO HỌ THƯỢNG KHU

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Khu
2. Năm thành lập: 1828
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1936
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2940m2
7. Số tín hữu: 677
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Tôn Vương
- Ca đoàn


GIÁO HỌ THỦ TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Thủ Trung
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1938
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3411,7m2
7. Số số tín hữu: 311
8 Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Tôn Vương
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1950
5. Tước hiệu nhà thờ: Đền Đức Bà Hằng Cứu Giúp
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1850m2
7. Số tín hữu: 540
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Tôn Vương
- Ca đoàn

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Tôn Đạo
Giáo xứ Tôn Đạo
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dục Đức
Giáo xứ Dục Đức
Xã Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hòa Lạc
Giáo xứ Hòa Lạc
Xã Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khiết Kỷ
Giáo xứ Khiết Kỷ
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Hậu
Giáo xứ Phú Hậu
Xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Thuần Hậu
Giáo xứ Thuần Hậu
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ứng Luật
Giáo xứ Ứng Luật
Xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm