19h:36 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Hòa Lạc

17h:39 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ HÒA LẠC

Xã Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Hoà Lạc
2. Năm thành lập: 1912
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1939
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.882m2
7. Số tín hữu: 2.970
8. Số giáo họ: 05
9. Số họ có nhà thờ: 03
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Ca đoàn
- Hội Bà Thánh Đê

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CHÍ HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Chí Hoà
2. Năm thành lập: 2007
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.640m2
7. Số tín hữu: 257
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn họ


GIÁO HỌ CHÍ TĨNH

1. Tên gọi: Giáo họ Chí Tĩnh
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô Trở Lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1925
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô Trở Lại
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.385m2
7. Số tín hữu : 260
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn họ
- Hội Trống


GIÁO HỌ THÁI HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Thái Hoà
2. Năm thành lập: 1912
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2004
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.500m2
7. Số tín hữu: 520
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn họ
- Hội Trống
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1912
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ, giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu : 1.600
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Trống


GIÁO HỌ XUÂN HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Xuân Hoà
2. Năm thành lập: 1947
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 962,3m2
7. Số tín hữu : 150
8 .Các hội đoàn:

- Hội Mân côi

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Tôn Đạo
Giáo xứ Tôn Đạo
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dục Đức
Giáo xứ Dục Đức
Xã Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hướng Đạo
Giáo xứ Hướng Đạo
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khiết Kỷ
Giáo xứ Khiết Kỷ
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Hậu
Giáo xứ Phú Hậu
Xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Thuần Hậu
Giáo xứ Thuần Hậu
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ứng Luật
Giáo xứ Ứng Luật
Xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm