19h:40 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Dục Đức

17h:40 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ DỤC ĐỨC

Xã Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Dục Đức
2. Năm thành lập: 1936
3. Bổn mạng giáo xứ: Chúa Giêsu Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2009
5. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Giêsu Hài Đồng
6.Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.190m2
7. Số tín hữu: 676
8. Số giáo họ: 03 giáo họ:
9. Số họ có nhà thờ: 03
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Ca Đoàn
- Hội Trái tim
- Hội Khôi bình

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HY NHIÊN

1. Tên gọi: Giáo họ  Hy Nhiên
2. Năm thành lập: 1885
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Dominicô (08/08)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1939
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Dominicô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1891m2
7. Số tín hữu: 96
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ PHÚC ĐỨC

1. Tên gọi: Giáo họ Phúc Đức
2. Năm thành lập: trước năm 1945
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1940; đại tu 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1090m2
7. Số tín hữu : 105
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Chúa Giêsu Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
5. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Giêsu Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: (thuộc nhà xứ)
7. Số tín hữu: 600
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Ca đoàn xứ
- Hội Trái Tim
- Hội Khôi Bình

 (Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Tôn Đạo
Giáo xứ Tôn Đạo
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hòa Lạc
Giáo xứ Hòa Lạc
Xã Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hướng Đạo
Giáo xứ Hướng Đạo
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khiết Kỷ
Giáo xứ Khiết Kỷ
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Hậu
Giáo xứ Phú Hậu
Xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Thuần Hậu
Giáo xứ Thuần Hậu
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ứng Luật
Giáo xứ Ứng Luật
Xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm