1h:31 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phương Thượng

15h:20 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ PHƯƠNG THƯỢNG

Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phương Thượng
2. Năm thành lập: 1934
3. Bổn mạng giáo xứ: Chúa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1954
5. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.500m2
7. Số tín hữu: 1.700
8. Số giáo họ:04
9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn xứ
- Ca đoàn Mân côi
- Ca đoàn Nhi đồng
- Hội Kèn đồng
- Giáo lý viên
- Hội Trống
- Hội Quản giáo
- Hội Thánh Thể

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ DIỆM THƯỢNG

1. Tên gọi: Giáo họ Diệm Thượng
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gia Thất
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gia Thất
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4537m2
7. Số giáo dân: 304
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Các hội khác phụ thuộc giáo xứ


GIÁO HỌ TÂN THƯỢNG

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Thượng
2. Năm thành lập: 1919
3. Bổn mạng giáo họ: Têrêsa Avila
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2011
5. Tước hiệu nhà thờ: Đền Thánh Têrêsa Avila
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4425m2
7. Số giáo dân: 469
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Các hội khác thuộc xứ


GIÁO HỌ VINH THƯỢNG

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Thượng
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxico Xavie
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1913
5. Tước hiệu nhà thờ: Phanxico Xavie
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1807m2
7. Số giáo dân: 215
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Các hội khác trực thuộc giáo xứ
- Hội Quản giáo

 (Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Phát Diệm
Giáo xứ Phát Diệm
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Sa
Giáo xứ Bình Sa
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hảo Nho
Giáo xứ Hảo Nho
Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoài Lai
Giáo xứ Hoài Lai
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phát Vinh
Giáo xứ Phát Vinh
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Bình
Giáo xứ Yên Bình
Xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm