0h:32 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phát Vinh

15h:22 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ PHÁT VINH

Xã Lưu Phương, Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phát Vinh
2. Năm thành lập: 13/ 06/ 2007
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 3217,5m2
7. Số tín hữu: 1.870
8. Số giáo họ: 07
9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Quản giáo

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ KIM ĐÀI

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Đài
2. Năm thành lập: 1926
3. Bổn mạng giáo họ: Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Tước hiệu nhà thờ: Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ:
7. Số tín hữu: 138
8. Các hội đoàn

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ PHÁT TÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Tân
2. Năm thành lập: 1943
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.260m2
7. Số tín hữu: 380
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TÂN AN

1. Tên gọi: Giáo họ Tân An
2. Năm thành lập: 1913
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Rosa Lima
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Rosa Lima
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.340m2
7. Số tín hữu: 578
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo


GIÁO HỌ TÂN CHÍNH

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Chính
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: m2
7. Số tín hữu: 200
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ TÂN ĐÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Đê
2. Năm thành lập: 1910
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2005
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.920m2
7. Số tín hữu: 400
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Nữ Vương
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc nhà xứ
7. Số giáo dân: 298
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Quản giáo


GIÁO HỌ XUÂN ĐÀI

1. Tên gọi: Giáo họ Xuân Đài
2. Năm thành lập: 1931
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: m2
7. Số tín hữu: 56
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Phát Diệm
Giáo xứ Phát Diệm
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Sa
Giáo xứ Bình Sa
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hảo Nho
Giáo xứ Hảo Nho
Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoài Lai
Giáo xứ Hoài Lai
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phương Thượng
Giáo xứ Phương Thượng
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Bình
Giáo xứ Yên Bình
Xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm