2h:5 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phát Diệm

15h:28 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ PHÁT DIỆM

Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phát Diệm
 2. Năm thành lập: 1854
 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
 4. Năm xây dựng nhà thờ: 1891
 5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
 6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 23.000m2
 7. Số tín hữu: 5.218
 8. Số giáo họ:11
 9. Số họ có nhà thờ: 11
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn giáo xứ
- Giới trẻ & Ca đoàn Giới trẻ
- Ca đoàn Nhi đồng
- Hội Kèn đồng
- Ban Truyền giáo
- Ban Trật tự
- Ban Giúp lễ
- Ban Giáo lý
- Hội Lòng Chúa Thương Xót
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Hội Gia đình cùng theo Chúa
- Hội Thăng tiến hôn nhân

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HIẾU SINH

1. Tên gọi: Giáo họ Hiếu Sinh
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ: Đền thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 456m2
7. Số tín hữu: 115
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trung nam


GIÁO HỌ PHÁT NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Ngoại
2. Năm thành lập: 1855
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anrê Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1880
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Anrê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 13.000m2
7. Số Tín hữu: 775
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Trung nam
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo


GIÁO HỌ PHÁT THƯỢNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Thượng
2. Năm thành lập: 1854
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Simon Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1885
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Simon
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4866,5m2
7. Số tín hữu: 462
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Ca đoàn Gia trưởng
- Giáo lý viên
- Hội Trung nam
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Bát âm
- Hội Trống
- Hội Truyền giáo
- Giới trẻ


GIÁO HỌ PHÁT TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Trung (họ trị sở)
2. Năm thành lập: 1855
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Nữ Vương
4.  xây dựng nhà thờ: (không có nhà thờ)
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Nữ Vương
(sử dụng Nhà Thờ Đá)
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 500m2
7. Số tín hữu: 1.500
8. Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên
- Hội Trung nam


GIÁO HỌ PHƯƠNG NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Phương Ngoại
2. Năm thành lập: 1929
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Ignatio
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Ignatio
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.300m2
7. Số tín hữu: 215
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Trung nam


GIÁO HỌ PHƯƠNG TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phương Trung
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1923
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.573m2
7. Số tín hữu: 547
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ THƯỢNG KIỆM

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Kiệm
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2095m2
7. Số tín hữu: 453
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi

 


GIÁO HỌ TỰ TÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Tự Tân (Tân Hạ)
2. Năm thành lập: 1889
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giacôbê Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giacôbê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.640m2
7. Số tín hữu: 381
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ VINH HẠ

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Hạ
2. Năm thành lập: 1889
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1889 và Đại tu năm: 2007
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.966,1m2
7. Số tín hữu: 300
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Hội Con Đức Mẹ


GIÁO HỌ VINH NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Ngoại
2. Năm thành lập: 1913
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1913
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Vicente
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.240m2
7. Số tín hữu: 179
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Truyền giáo


GIÁO HỌ VINH TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Trung
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1890
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Baotixita
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.320m2
7. Số tín hữu: 291
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Truyền giáo
- Hội Thăng tiến tôn thân
- Hội Lòng Chúa Thương Xót

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Bình Sa
Giáo xứ Bình Sa
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hảo Nho
Giáo xứ Hảo Nho
Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoài Lai
Giáo xứ Hoài Lai
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phát Vinh
Giáo xứ Phát Vinh
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phương Thượng
Giáo xứ Phương Thượng
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Bình
Giáo xứ Yên Bình
Xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm