0h:28 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Hoài Lai

15h:24 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ HOÀI LAI

Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Hoài Lai
2. Năm thành lập: 1951
3. Bổn mạng giáo xứ: Sinh Nhật Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Tước hiệu nhà thờ: Sinh Nhật Đức Mẹ
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 12.940m2
7. Số tín hữu: 1.689
8. Số giáo họ:03
9. Số họ có nhà thờ: 03
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Hội Quản giáo
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn xứ
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ LAI THÀNH

1. Tên gọi: Giáo họ Lai Thành
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1890
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.425m2
7. Số tín hữu: 504
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Hội Quản giáo
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Giáo lý viên
- Hội Kèn


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1924
3. Bổn mạng giáo họ: Sinh Nhật Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Tước hiệu nhà thờ: Sinh Nhật Đức Mẹ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 505
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Hội Quản giáo
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn họ
- Giáo lý viên
- Hội Trống


GIÁO HỌ TUY LAI

1. Tên gọ: Giáo họ Tuy Lai
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1939
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.840m2
7. Số tín hữu: 680
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Hội Quản giáo
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn họ
- Giáo lý viên
- Hội Kèn đồng
 

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Phát Diệm
Giáo xứ Phát Diệm
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Sa
Giáo xứ Bình Sa
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hảo Nho
Giáo xứ Hảo Nho
Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phát Vinh
Giáo xứ Phát Vinh
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phương Thượng
Giáo xứ Phương Thượng
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Bình
Giáo xứ Yên Bình
Xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm