2h:3 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Hảo Nho

15h:25 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ HẢO NHO

Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Hảo Nho
2. Năm thành lập: 1629
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1893
5.Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 13.875m2
7. Số tín hữu: 1.254
8. Số giáo họ: 09
9. Số họ có nhà thờ: 07
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

-  Hội Gia trưởng
-  Hội Mân côi
-  Ca đoàn
-  Ca đoàn Nhi đồng
-  Hội Kèn đồng

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ KIM VÒNG

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Vòng
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Baotixita
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.421m2
7. Số tín hữu: 101
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ MAI LỄ

1. Tên gọi: Giáo họ Mai Lễ
2. Năm thành lập: 1630
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1927
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 6.021m2
7. Số tín hữu: 178
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NGỌC LÂM

1. Tên gọi: Giáo họ Ngọc Lâm
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: không có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 720m2 đất canh tác
7. Số tín hữu: 08
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ NHÂN PHẨM

1. Tên gọi: Giáo họ Nhân Phẩm
2. Năm thành lập: 1664
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1664
xây lại: 1999
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.270m2
7. Số tín hữu: 50
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ QUẢNG CÔNG

1. Tên gọi: Giáo họ Quảng Công
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Thiên Thần Micae
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1912
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Thiên Thần Micae
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: m2
7. Số tín hữu: 109
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ QUẢNG THÀNH

1. Tên gọi:

2. Năm thành lập

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1664
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1893
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 333
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn đồng


GIÁO HỌ THƯỢNG GIÁP

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Giáp
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: không có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 960m2 đất canh tác
7. Số tín hữu: 50
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRI ĐIỀN

1. Tên gọi: Giáo họ Tri Điền
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Truyền Tin
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1887
5. Tước hiệu nhà thờ: Truyền Tin
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.868m2
7. Số giáo dân: 305 nhân danh
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Ca đoàn

 (Thống kê tháng 8 năm 2010)


GIÁO HỌ TRI ĐIỀN (2023)

Tách ra từ giáo xứ Hảo Nho, giáo hạt Phát Diệm

  • Cha quản nhiệm: Giuse Phạm Văn Minh
  • Địa chỉ: Thôn Tri Điền, xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

 

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Phát Diệm
Giáo xứ Phát Diệm
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Sa
Giáo xứ Bình Sa
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoài Lai
Giáo xứ Hoài Lai
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phát Vinh
Giáo xứ Phát Vinh
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phương Thượng
Giáo xứ Phương Thượng
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Bình
Giáo xứ Yên Bình
Xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm