0h:0 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Bình Sa

15h:27 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ BÌNH SA

Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Bình Sa
2. Năm thành lập: 1903
3. Bổn mạng giáo xứ: Trái Tim Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1897; xây lại:2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Trái Tim Đức Mẹ
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.930m2
7. Số tín hữu: 942
8. Số giáo họ:03
9. Số họ có nhà thờ: 03
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn xứ
- Hội Trống

 

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BÌNH TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Bình Trung
2. Năm thành lập: 1910
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (22/02)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1941 và Xây lại: 2010
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.360m2
7. Số tín hữu: 89
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1897
3. Bổn mạng giáo họ: Trái Tim Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: Trực thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: Trái Tim Đức Mẹ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 714
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Gia trưởng
- Giáo lý viên

 


GIÁO HỌ YÊN LÂM

1. Tên gọi: Giáo họ Yên Lâm
2. Năm thành lập: 1910
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1928, xây lại: 2010
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.551m2
7. Số tín hữu: 138
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Giáo lý viên

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Phát Diệm
Giáo xứ Phát Diệm
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hảo Nho
Giáo xứ Hảo Nho
Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoài Lai
Giáo xứ Hoài Lai
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phát Vinh
Giáo xứ Phát Vinh
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phương Thượng
Giáo xứ Phương Thượng
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Bình
Giáo xứ Yên Bình
Xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm