16h:14 (GMT+7) - Thứ bẩy, 13/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Hoàng Mai

17h:25 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ HOÀNG MAI

Xã Ninh An, Hoa Lư, Ninh Binh

1. Tên gọi : Giáo xứ Hoàng Mai
2. Năm thành lập: 1939
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 6.010m2
7. Số tín hữu: 928
8. Số giáo họ: 6
9. Số họ có nhà thờ: 4
10. Số họ chưa có nhà thờ: 2
11. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca Đoàn
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CỔ LOAN

1. Tên gọi: Giáo họ Cổ Loan
2. Năm thành lập: 2010
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ:
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 315
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐÔNG TÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Đông Tân
2. Năm thành lập: 1899
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2003-2006
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 750m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 165
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ ĐÔNG THỊNH

1. Tên gọi: Giáo họ Đông Thịnh
2. Năm thành lập: 1896
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1946
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1080m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
7. Số tín hữu: 175
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ TAM ĐIỆP

1. Tên gọi: Giáo họ Tam Điệp
2. Năm thành lập:?
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ:
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu:
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1896
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 6010m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse (19/03)
7. Số tín hữu: 450
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ VŨ XÁ

1. Tên gọi: Giáo họ Vũ Xá
2. Năm thành lập: 1896
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1930
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3480m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xavie
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xavie
7. Số tín hữu: 170
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Thiện Mỹ
Giáo xứ Thiện Mỹ
Địa chỉ: 390 Trần Quang Khải, phố Thiện Tân, phường Ninh Sơn, tp. Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Cổ Loan
Giáo xứ Cổ Loan
Địa chỉ: Thôn Cổ Loan, xã Ninh Tiến, tp Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Sơn
Giáo xứ Yên Sơn
Địa chỉ: Thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, tp. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Tam Điệp
Giáo xứ Tam Điệp
Tổ 1- Phường Tân Bình- Tp. Tam Điệp- Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ninh Bình
Giáo xứ Ninh Bình
Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ An Ngải
Giáo xứ An Ngải
Xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Áng Sơn
Giáo xứ Áng Sơn
Xã Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Bài
Giáo xứ Đồng Bài
Xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm