14h:6 (GMT+7) - Thứ sáu, 21/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Uy Tế

15h:53 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ UY TẾ

Xã Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Uy tế
2. Năm thành lập: 1926
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 2011
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 3.000 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
7. Số tín hữu: 493
8. Số giáo họ: 07
9. Số giáo họ có nhà thờ: 04
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 03
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân cô
- Hội Thánh Têrêsa
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm
- Ban Giáo lý
- Hội Thánh Anna
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BÌNH KHANG

1. Tên gọi: Giáo họ Bình Khang
2. Năm thành lập: 1929
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 360 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
7. Số tín hữu: 140
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒI CỐC

1. Tên gọi: Giáo họ Đồi Cốc
2. Năm thành lập: 1924
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1997
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.000 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Suy Tôn Thánh Giá Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Suy Tôn Thánh Giá Chúa
7. Số tín hữu: 240
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ LIÊN PHƯƠNG

1. Tên gọi: Giáo họ Liên Phương
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2000
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.680 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 625
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ MỸ VẠN

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Vạn
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 82
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NGỌC BA

1. Tên gọi: Giáo họ Ngọc Ba
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 200 m2
5. Bổn mạng giáo họ: chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:  
7. Số tín hữu: 110
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ NGỌC NHỊ

1. Tên gọi: Giáo họ Ngọc Nhị
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 16
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ SƠN DƯƠNG

1. Tên gọi: Giáo họ Sơn Dương
2. Năm thành lập: 1918
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.440 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Núi Camêlô
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Núi Camêlô
7. Số tín hữu: 297
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thành lập giáo xứ Liên Phương
Thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thành lập giáo xứ Liên Phương
Giáo hạt Đồng Chưa: Kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa: Kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa-Khai mạc Tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa-Khai mạc Tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
Hình ảnh mừng lễ Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Trung Đồng
Hình ảnh mừng lễ Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Trung Đồng
Giới trẻ Lãng Vân mừng bổn mạng kính Thánh Gioan Donbosco – Xin cho chúng con hiệp nhất nên một
Giới trẻ Lãng Vân mừng bổn mạng kính Thánh Gioan Donbosco – Xin cho chúng con hiệp nhất nên một
Giáo xứ Mưỡu Giáp: 98 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Mưỡu Giáp: 98 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Giáo hạt Đồng Chưa: Giao lưu Thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh
Giáo hạt Đồng Chưa: Giao lưu Thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh
Thánh lễ tạ ơn khu đất mới tại giáo họ Hoài Lai-giáo xứ Đồng Chưa
Thánh lễ tạ ơn khu đất mới tại giáo họ Hoài Lai-giáo xứ Đồng Chưa
Giới trẻ giáo hạt Đồng Chưa - Hiệp hành trong tin yêu
Giới trẻ giáo hạt Đồng Chưa - Hiệp hành trong tin yêu
Giáo xứ Trung Đồng: 72 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Trung Đồng: 72 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Đồng Chưa: Thánh lễ tạ ơn và làm phép Nhà Mục vụ
Giáo xứ Đồng Chưa: Thánh lễ tạ ơn và làm phép Nhà Mục vụ
Liên Phương-Giáo xứ mới thành lập đón cha chính xứ tiên khởi
Liên Phương-Giáo xứ mới thành lập đón cha chính xứ tiên khởi
Giáo xứ Mỹ Thuỷ: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 69 em thiếu nhi
Giáo xứ Mỹ Thuỷ: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 69 em thiếu nhi
Hồng ân Rước lễ lần đầu 173 em thiếu nhi giáo xứ Mưỡu Giáp
Hồng ân Rước lễ lần đầu 173 em thiếu nhi giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Phúc Lai: 41 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Phúc Lai: 41 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Lãng Vân: 72 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Lãng Vân: 72 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Trung Đồng mừng Lễ Chúa Phục Sinh
Giáo xứ Trung Đồng mừng Lễ Chúa Phục Sinh
Giáo xứ Trung Đồng tĩnh tâm Mùa Chay
Giáo xứ Trung Đồng tĩnh tâm Mùa Chay
Giới trẻ giáo xứ Lãng Vân cầu nguyện cho các linh hồn
Giới trẻ giáo xứ Lãng Vân cầu nguyện cho các linh hồn
Giáo xứ Lãng Vân rước kiệu mừng kính các Thánh nam nữ trên trời
Giáo xứ Lãng Vân rước kiệu mừng kính các Thánh nam nữ trên trời
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm