19h:8 (GMT+7) - Thứ ba, 18/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Mưỡu Giáp

15h:57 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ MƯỠU GIÁP

Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Mưỡu Giáp
2. Năm thành lập: 1924
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 8.836 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Suy tôn Thánh Giá Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Suy tôn Thánh Giá Chúa
7. Số tín hữu: 3.336
8. Số giáo họ: 07
9. Số họ có nhà thờ: 07
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Têrêsa
- Ca đoàn
- Hội Kèn đồng
- Hội Hiền mẫu
- Ban Giáo lý
- Hội Từ thiện
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CUNG QUẾ

1. Tên gọi: Giáo họ Cung Quế
2. Năm thành lập: 1815
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.210 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô trở lại
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô trở lại
7. Số tín hữu: 109
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ ĐAN QUẾ

1. Tên gọi: Giáo họ Đan Quế
2. Năm thành lập: 1935
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 720 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
7. Số tín hữu: 222
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THANH GIANG

1. Tên gọi: Giáo họ Thanh Giang
2. Năm thành lập: 1925
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.320 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 470
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THƯỢNG HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Hòa
2. Năm thành lập: 1935
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Chúa Kitô Vua
6. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Kitô Vua
7. Số tín hữu: 62
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRÀ LAI

1. Tên gọi: Giáo họ Trà Lai
2. Năm thành lập: 1934
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 740 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
6. Tước hiệu nhà thờ: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
7. Số tín hữu: 68
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1823
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.836 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Suy Tôn Thánh Giá
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 2.126
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TÙY HỐI

1. Tên gọi: Giáo họ Tùy Hối
2. Năm thành lập: 1830
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.300 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
7. Số tín hữu: 195
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thành lập giáo xứ Liên Phương
Thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thành lập giáo xứ Liên Phương
Giáo hạt Đồng Chưa: Kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa: Kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa-Khai mạc Tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa-Khai mạc Tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
Hình ảnh mừng lễ Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Trung Đồng
Hình ảnh mừng lễ Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Trung Đồng
Giới trẻ Lãng Vân mừng bổn mạng kính Thánh Gioan Donbosco – Xin cho chúng con hiệp nhất nên một
Giới trẻ Lãng Vân mừng bổn mạng kính Thánh Gioan Donbosco – Xin cho chúng con hiệp nhất nên một
Giáo xứ Mưỡu Giáp: 98 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Mưỡu Giáp: 98 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Giáo hạt Đồng Chưa: Giao lưu Thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh
Giáo hạt Đồng Chưa: Giao lưu Thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh
Thánh lễ tạ ơn khu đất mới tại giáo họ Hoài Lai-giáo xứ Đồng Chưa
Thánh lễ tạ ơn khu đất mới tại giáo họ Hoài Lai-giáo xứ Đồng Chưa
Giới trẻ giáo hạt Đồng Chưa - Hiệp hành trong tin yêu
Giới trẻ giáo hạt Đồng Chưa - Hiệp hành trong tin yêu
Giáo xứ Trung Đồng: 72 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Trung Đồng: 72 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Đồng Chưa: Thánh lễ tạ ơn và làm phép Nhà Mục vụ
Giáo xứ Đồng Chưa: Thánh lễ tạ ơn và làm phép Nhà Mục vụ
Liên Phương-Giáo xứ mới thành lập đón cha chính xứ tiên khởi
Liên Phương-Giáo xứ mới thành lập đón cha chính xứ tiên khởi
Giáo xứ Mỹ Thuỷ: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 69 em thiếu nhi
Giáo xứ Mỹ Thuỷ: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 69 em thiếu nhi
Hồng ân Rước lễ lần đầu 173 em thiếu nhi giáo xứ Mưỡu Giáp
Hồng ân Rước lễ lần đầu 173 em thiếu nhi giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Phúc Lai: 41 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Phúc Lai: 41 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Lãng Vân: 72 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Lãng Vân: 72 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Trung Đồng mừng Lễ Chúa Phục Sinh
Giáo xứ Trung Đồng mừng Lễ Chúa Phục Sinh
Giáo xứ Trung Đồng tĩnh tâm Mùa Chay
Giáo xứ Trung Đồng tĩnh tâm Mùa Chay
Giới trẻ giáo xứ Lãng Vân cầu nguyện cho các linh hồn
Giới trẻ giáo xứ Lãng Vân cầu nguyện cho các linh hồn
Giáo xứ Lãng Vân rước kiệu mừng kính các Thánh nam nữ trên trời
Giáo xứ Lãng Vân rước kiệu mừng kính các Thánh nam nữ trên trời
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm