18h:27 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Quyết Bình

15h:28 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ QUYẾT BÌNH

Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Quyết Bình
2. Thành lập giáo xứ: 1912
3. Bổn mạng: Đức Bà Xuống Tuyết, (Cung hiến thánh đường Đức Maria) (05/8)
4. Xây dựng Nhà thờ: 1912
5. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 11.112 m2
6. Giáo dân: 1.234
7. Số giáo họ: 7
8. Số họ có nhà thờ: 6
9. Số họ chưa có nhà thờ: 1
10. Các hội đoàn:

- Mân Côi
- Gia Trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Kèn
- Giáo lý viên
- Kẻ Liệt
- Khuyến Học

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN BÌNH

1. Tên gọi: Giáo họ An Bình
2. Năm thành lập: 1942
3. Bổn mạng: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009 m2
5. Diện tích: 790 m2
6. Số tín hữu  : 200
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống

 


GIÁO HỌ CHẤT THÀNH

1. Tên gọi: Giáo họ Chất Thành
2. Năm thành lập: 1912
3. Bổn mạng: Thánh Vicentê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1912
5. Diện tích: 2196 m2
6. Số tín hữu: 86
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ CỘNG NHUẬN

1. Tên gọi: Giáo họ Cộng Nhuận
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Sầu Bi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1946
5. Diện tích: 2700 m2
6. Số tín hữu: 345
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn

 


GIÁO HỌ ĐỨC NHUẬN

1. Tên gọi: Giáo họ Đức Nhuận
2. Năm thành lập: 1930
3. Bổn mạng: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2004
5. Diện tích: 1380 m2
6. Số tín hữu: 255
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ PHÚC THÀNH

1. Tên gọi: Giáo họ Phúc Thành
2. Năm thành lập: 1923
3. Bổn mạng: Thánh Vicentê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
5. Diện tích: 1560 m2
6. Số tín hữu: 200
7.Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ QUY NHÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Quy Nhân
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ:  
5. Diện tích:
6. Số tín hữu: 230
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng: Đức Bà xuống tuyết (05/8)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1912
5. Diện tích: 11.112 m2
6. Số tín hữu: 335
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Cách Tâm-giáo họ Thành Đức: Làm phép nhà thờ và nhà mục vụ
Giáo xứ Cách Tâm-giáo họ Thành Đức: Làm phép nhà thờ và nhà mục vụ
Giáo xứ Cách Tâm-giáo họ Thành Đức: Làm phép nhà thờ và nhà mục vụ
Chi tiết >>
Giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Sơn
Giáo xứ Như Sơn
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quân Triêm
Giáo xứ Quân Triêm
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tín Thuận
Giáo xứ Tín Thuận
Xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Xuân Hồi
Giáo xứ Xuân Hồi
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT CÁCH TÂM
Giáo xứ Tín Thuận: Niềm vui Giáng Sinh chào đón anh chị em Lương dân và khách ngoại kiều
Giáo xứ Tín Thuận: Niềm vui Giáng Sinh chào đón anh chị em Lương dân và khách ngoại kiều
Giáo họ Cống Thuỷ-giáo xứ Cách Tâm: Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 100 năm xây dựng và làm phép nhà thờ mới đại tu
Giáo họ Cống Thuỷ-giáo xứ Cách Tâm: Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 100 năm xây dựng và làm phép nhà thờ mới đại tu
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn mừng quan thầy giáo xứ
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn mừng quan thầy giáo xứ
Giáo xứ Quyết Bình: mừng cha tân chính xứ
Giáo xứ Quyết Bình: mừng cha tân chính xứ
Gặp mặt giới trẻ giáo hạt Cách Tâm
Gặp mặt giới trẻ giáo hạt Cách Tâm
67 em thiếu nhi giáo xứ Như Sơn lãnh nhận Bí tích Thêm sức
67 em thiếu nhi giáo xứ Như Sơn lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn mừng kín mái nhà thờ và hồi công thợ
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn mừng kín mái nhà thờ và hồi công thợ
Giáo xứ Mông Hưu: Mừng đón Cha tân Chánh xứ
Giáo xứ Mông Hưu: Mừng đón Cha tân Chánh xứ
Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Quyết Bình trong quá trình đại tu
Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Quyết Bình trong quá trình đại tu
Giáo xứ Quân Triêm: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Quân Triêm: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Cách Tâm: Thánh lễ tạ ơn-61 em được rước lễ lần đầu
Giáo xứ Cách Tâm: Thánh lễ tạ ơn-61 em được rước lễ lần đầu
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Cách Tâm: Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa-ban Bí tích Khai tâm
Giáo xứ Cách Tâm: Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa-ban Bí tích Khai tâm
Thánh lễ tạ ơn Làm phép đá móng nhà thờ giáo xứ Dưỡng Điềm
Thánh lễ tạ ơn Làm phép đá móng nhà thờ giáo xứ Dưỡng Điềm
Giáo xứ Quyết Bình: Thánh lễ tạ ơn mừng 100 năm thành lập giáo xứ
Giáo xứ Quyết Bình: Thánh lễ tạ ơn mừng 100 năm thành lập giáo xứ
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ cầu nguyện cho hai vị tiền nhân có hài cốt mới được phát hiện trong nền móng nhà thờ
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ cầu nguyện cho hai vị tiền nhân có hài cốt mới được phát hiện trong nền móng nhà thờ
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Một số hình ảnh Thánh lễ tạ ơn-hạ giải nhà thờ
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Một số hình ảnh Thánh lễ tạ ơn-hạ giải nhà thờ
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn, làm phép, cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ Đường Quan
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn, làm phép, cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ Đường Quan
Thánh lễ Tạ ơn mừng 155 thành lập giáo xứ và làm phép khánh thành nhà mục vụ giáo xứ Cách Tâm
Thánh lễ Tạ ơn mừng 155 thành lập giáo xứ và làm phép khánh thành nhà mục vụ giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm: 43 em được rước lễ lần đầu
Giáo xứ Cách Tâm: 43 em được rước lễ lần đầu
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm