19h:21 (GMT+7) - Thứ ba, 18/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Yên Liêu

14h:52 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ YÊN LIÊU

Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Yên Liêu
2. Năm thành lập: 1935
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2004
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 3.400m2
7. Số giáo dân: 520
8. Số giáo họ: 03
9. Số họ có nhà thờ: 03
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn xứ
- Hội Kèn đồng

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BỒ VI

1. Tên gọi: Giáo họ Bồ Vi
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1999
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.569,5m2
7. Số tín hữu: 180
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: thuộc giáo xứ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 170
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ YÊN BÀI

1. Tên gọi: Giáo họ Yên Bài
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.000m2
7. Số tín hữu: 350
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Kèn đồng

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Bạch Liên
Giáo xứ Bạch Liên
Xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hải
Giáo xứ Bình Hải
Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hải Nạp
Giáo xứ Hải Nạp
Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Thuận
Giáo xứ Phú Thuận
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Nạp
Giáo xứ Quảng Nạp
Xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Phúc
Giáo xứ Quảng Phúc
Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Thổ
Giáo xứ Yên Thổ
Xã Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm