19h:50 (GMT+7) - Thứ ba, 18/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Quảng Phúc

14h:56 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC

Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Quảng Phúc
2. Năm thành lập: 1934
3. Bổn mạng giáo xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
5. Tước hiệu nhà thờ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 4.796m2
7. Số giáo dân: 618
8. Số giáo họ: 03
9. Số họ có nhà thờ: 02
10. Số họ chưa có nhà thờ: 01
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng       
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn đồng
- Hội Thánh Thể
- Nhi đồng

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HƯNG HIỀN

1. Tên gọi: Giáo họ Hưng Hiền
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ:
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa lấy lại được
7.  Số tín hữu: 77
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NỘN KHÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Nộn Khê
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan.B Đinh Văn Thanh
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1926; sửa lại: 1996
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan.B Đinh Văn Thanh
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080m2
7. Số tín hữu: 159
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh GioaKim
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: thuộc giáo xứ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 480
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Bạch Liên
Giáo xứ Bạch Liên
Xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hải
Giáo xứ Bình Hải
Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hải Nạp
Giáo xứ Hải Nạp
Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Thuận
Giáo xứ Phú Thuận
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Nạp
Giáo xứ Quảng Nạp
Xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Liêu
Giáo xứ Yên Liêu
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Thổ
Giáo xứ Yên Thổ
Xã Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm