1h:35 (GMT+7) - Thứ năm, 22/02/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Hải Nạp

15h:23 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ HẢI NẠP

Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Hải Nạp
2. Năm thành lập: 02/03/2007
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1997
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 1.550m2
7. Số giáo dân: 1.436
8. Số giáo họ: 02
9. Số họ có nhà thờ: 02
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi           
- Ca đoàn
- Bani Giáo lý
- Hội Kèn đồng
- Giới trẻ
- Ban Lễ sinh
- Hội Bát âm
- Thiếu nhi Mân côi

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ THỔ HOÀNG

1. Tên gọi: Giáo họ Thổ Hoàng
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Thiên Thần Raphael
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Thiên Thần Raphael
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.430m2
7. Số tín hữu: 235
8. Các hội đoàn:

- Ca đoàn họ


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1769
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: thuọc giáo xứ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 1185
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Bạch Liên
Giáo xứ Bạch Liên
Xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hải
Giáo xứ Bình Hải
Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Thuận
Giáo xứ Phú Thuận
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Nạp
Giáo xứ Quảng Nạp
Xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Phúc
Giáo xứ Quảng Phúc
Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Liêu
Giáo xứ Yên Liêu
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Thổ
Giáo xứ Yên Thổ
Xã Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm