15h:30 (GMT+7) - Thứ sáu, 21/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Bình Hải

15h:24 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ BÌNH HẢI

Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Bình Hải
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse Công Nhân
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1940
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Công Nhân
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 4.120m2
7. Số tín hữu: 554
8. Số giáo họ: 05
9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân Côi           
- Ca đoàn xứ
- Ban giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CHÍ BÌNH

1. Tên gọi: Giáo họ  Chí Bình
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 510m2
7. Số tín hữu : 50
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ HÀ THANH

1. Tên gọi: Giáo họ Hà Thanh
2. Năm thành lập: 1941
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô Trở Lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2007
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô Trở Lại
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.440m2
7. Số tín hữu: 91
8. Các hội đoàn:  (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ PHƯƠNG NẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Phương Nại
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080m2
7. Số tín hữu: 75
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Công Nhân
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: thuộc giáo xứ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 107
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRUNG ĐỒNG

Tên gọi: Giáo họ Trung Đồng
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1999
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 512m2
7. Số giáo dân: 109
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Bạch Liên
Giáo xứ Bạch Liên
Xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hải Nạp
Giáo xứ Hải Nạp
Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Thuận
Giáo xứ Phú Thuận
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Nạp
Giáo xứ Quảng Nạp
Xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Phúc
Giáo xứ Quảng Phúc
Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Liêu
Giáo xứ Yên Liêu
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Thổ
Giáo xứ Yên Thổ
Xã Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm