2h:23 (GMT+7) - Thứ ba, 5/03/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Bạch Liên

15h:25 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ BẠCH LIÊN

Xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Bạch Liên
2. Năm thành lập: 1792
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1906
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.750m2
7. Số tín hữu: 976
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng  
- Hội Mân côi           
- Ca đoàn xứ
- Ban Giáo lý
- Hội Kèn đồng
- Ban Kiệu
- Ban Trật tự
- Giới trẻ
- Ban Lễ sinh
- Thiếu nhi Mân côi

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BA MƯƠI

1. Tên gọi: Giáo họ Ba Mươi
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Sinh Nhật Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1908
5. Tước hiệu nhà thờ: Sinh Nhật Đức Mẹ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 720m2
7. Số tín hữu: 138
8. Các hội đoàn:

- Ca đoàn giáo họ


GIÁO HỌ CÁT ĐẰNG

1. Tên gọi: Giáo họ Cát Đằng
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anna
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 575m2
7. Số tín hữu: 36
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ GIANG KHƯƠNG

1. Tên gọi: Giáo họ Giang Khương
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1906
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 720m2
7. Số tín hữu : 46
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRINH NỮ

1. Tên gọi: Giáo họ Trinh Nữ
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 324m2
7. Số tín hữu: 38
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: thuọc giáo xứ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 455
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ YÊN DUYÊN

1. Tên gọi: Giáo họ Yên Duyên
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 950m2
7. Số tín hữu: 63
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 (Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Bình Hải
Giáo xứ Bình Hải
Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hải Nạp
Giáo xứ Hải Nạp
Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Thuận
Giáo xứ Phú Thuận
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Nạp
Giáo xứ Quảng Nạp
Xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Phúc
Giáo xứ Quảng Phúc
Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Liêu
Giáo xứ Yên Liêu
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Thổ
Giáo xứ Yên Thổ
Xã Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm