0h:12 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Thứ Ba tuần IX Thường Niên(Video)- Hãy trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa
Thứ Ba tuần IX Thường Niên(Video)- Hãy trả cho Thiên
Là công dân một nước, người tín hữu phải chu toàn nghĩa vụ của người công dân. Còn nghĩa vụ đối với Thiên Chúa thuộc bình diện khác và có tính tuyệt đối.
Chi tiết >>
Thứ Hai tuần IX Thường Niên- Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho
Thứ Hai tuần IX Thường Niên- Chúng bắt cậu con
Đến muôn đời, Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương mà Người đã thực hiện chương trình cứu độ. Dù ta phá vỡ chương trình của Người, Người vẫn một lòng yêu thương và tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu.
Chi tiết >>
Thứ Bảy tuần VIII Thường Niên(Video)- Ông lấy quyền nào làm sự đó?
Thứ Bảy tuần VIII Thường Niên(Video)- Ông lấy quyền nào
Có nhiều người đến gặp Chúa Giêsu với nhiều mục đích khác nhau. Hôm nay, các thượng tế, các kinh sư, và các kỳ mục đến để bắt bẻ, gài bẫy Chúa. Chúng ta thường đến gặp Chúa với mục đích gì?
Chi tiết >>
Thứ Sáu tuần VIII Thường Niên- Đức Mẹ thăm viếng bà Ê-Li-Sa-Bét
Thứ Sáu tuần VIII Thường Niên- Đức Mẹ thăm viếng
Việc Đức Maria thăm viếng gia đình ông Gia-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét vừa có tính cách bác ái vừa là truyền giáo. Truyền giáo là cùng với Chúa Giêsu đến chia sẻ niềm vui nỗi buồn của kẻ khác và phục vụ họ.
Chi tiết >>
Thứ Năm tuần VIII Thường Niên(Video)- Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy
Thứ Năm tuần VIII Thường Niên(Video)- Lạy Thầy, xin cho
Khi chữa lành anh mù Bac-ti-mê, không những Chúa Giêsu cho anh được sáng mắt, mà còn cho anh được sáng tâm hồn. Đó là anh tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa.
Chi tiết >>
Thứ Tư tuần VIII Thường Niên(Video)- Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp
Thứ Tư tuần VIII Thường Niên(Video)- Giờ đây chúng ta
Lý tưởng cao cả nhất của Kitô giáo là phục vụ trong khiêm tốn. Chúa Giêsu ở giữa chúng ta như một người tôi tớ. Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ chính mình, để cùng Ngài đi vào con đường thập giá bằng đời sống phục vụ mọi người.
Chi tiết >>
Thứ Ba tuần VIII Thường Niên(Video)- Đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu
Thứ Ba tuần VIII Thường Niên(Video)- Đời sau các con
Chúa sẽ thưởng bội hậu cho những ai từ bỏ mọi sự vì Chúa. Nhưng phần thưởng cao cả nhất là được chung số phận đau khổ và sự sống vinh quang với Chúa.
Chi tiết >>
Thứ Hai tuần VIII Thường Niên(Video)- Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta
Thứ Hai tuần VIII Thường Niên(Video)- Ngươi hãy đi bán
Muốn được cứu độ, cần phải có ơn Chúa. Nếu chỉ cậy dựa vào sức tự nhiên và tiền của, ắt không thể được cứu rỗi. Chúa quả quyết: “Không có Ta, các con chẳng làm gì được”.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm