Video cử điệu chủ đề: Bài ca Giới trẻ Phát Diệm

In trang

Bài ca giới trẻ Phát Diệm

bản Bài Ca Giới Trẻ Phát Diệm PDF

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm