Bài hát "Giáo lý viên ca"

In trang

Giêsu Kitô, Đấng đã mời gọi ta. Ta mang trong tim đuốc sáng của Thần Linh. Theo gương An-rê Phú Yên anh dũng. Rắc gieo Tin Mừng tình thương bốn phương.

 

Tải về máy bài "Giáo Lý  Viên Ca"  pdf

Nghe bài hát "Giáo Lý  Viên Ca":

Thế Thông

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm