Tháng Chín

In trang

Trong tháng này, hãy năng ngắm Đàng Thánh Giá và lần hạt Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ

 

THÁNG CHÍN DƯƠNG LỊCH

KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA VÀ ĐỨC MẸ SẦU BI

 

Thiên Chúa muốn chúng ta vâng lời Đức Giêsu Kitô, Đấng vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Quả thật, Người muốn chúng ta hiểu được rằng tình yêu hy sinh kia phải được đáp trả bằng tình yêu, và thấy được nơi đó sức mạnh thiêng liêng hầu làm khuôn mẫu cho cuộc sống cũng như để chịu đựng mọi thập giá gặp phải trên đường đời.

     Trong tháng này, hãy năng ngắm Đàng Thánh Giá và lần hạt Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ.

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế. Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế hợp tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại dương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính nhớ

 

 

Ý cầu nguyện

 

 

CN

 

 

Chúa Ba Ngôi

 

 

Mầu nhiệm Phục sinh

Giáo hội thánh thiện

 

 

T. Hai

 

 

Thiên thần bản mệnh

 

 

Thánh quan thầy

Các thánh Tử đạo Việt Nam

Tổ quốc

 

 

Công lý và hòa bình trên thế giới

T. Ba

 

 

Chúa Thánh Thần

 

 

Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

 

 

T. Tư

 

 

Thánh Giuse

 

 

Thanh thiếu niên và gia trưởng

 

 

T. Năm

 

 

Bí tích Thánh Thể

 

 

Linh mục và tu sĩ

 

 

Thiếu nhi

Loan báo Tin Mừng

T. Sáu

 

 

Cuộc khổ nạn của Chúa

 

 

Tội nhân

 

 

Bệnh nhân

Người nghèo và người đau khổ

T. Bảy

 

 

Đức Mẹ Maria

 

 

Thanh thiếu nữ và hiền mẫu

 

 

 

01/9 03     X       CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần II). Xứ Phúc Nhạc và họ Năng An (thuộc xứ Như Sơn) chầu Mình Thánh. Hc 3,19-21.30-31 [HI 3,17-18.20.28-29]; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.

 

GIÁO HUẤN SỐ 38: ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA ĐI TRƯỚC MỌI NỖ LỰC CỦA CHÚNG TA

Hội Thánh vẫn thường dạy rằng chúng ta được công chính hóa không phải bởi các việc làm hay những nỗ lực của bản thân, nhưng nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Đấng luôn đi bước trước. Các giáo phụ, ngay cả trước Thánh Augustinô, đã diễn đạt xác tín nền tảng này cách rõ ràng. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng Thiên Chúa tuôn đổ chính nguồn mạch các ân sủng của Ngài cho chúng ta trước cả khi chúng ta bước vào cuộc chiến đấu. Thánh Basiliô Cả đã lưu ý rằng người tín hữu chỉ được vinh quang trong Chúa mà thôi, bởi “họ nhận biết rằng mình không có sự công chính đích thực và được công chính hóa, nhưng chỉ nhờ lòng tin vào Đức Kitô mà thôi.” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 52).

02    04     X       Thứ Hai. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ quốc Việt Nam thái bình, thịnh vượng. 1 Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

03    05     Tr      Thứ Ba. Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

04    06     X       Thứ Tư đầu tháng. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

05    07     X       Thứ Năm đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11. 

06   08      X       Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.

07   09      X       Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5. 

08   10      X       CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần III). Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Mưỡu Giáp và xứ Bạch Liên chầu Mình Thánh. Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.  Kỷ niệm  ngày Đức cha giáo phận thụ phong Giám mục (2009). (Không cử hành lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria). Giỗ cha Phanxicô X. Minh (+1966). (Bạch lộ). 

 

GIÁO HUẤN SỐ 39: ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA ĐI TRƯỚC MỌI NỖ LỰC CỦA CHÚNG TA (tiếp theo)

Công đồng Orange II, với thẩm quyền vững chắc đã truyền dạy rằng không ai có thể đòi hỏi, xứng đáng, hay mua được ân sủng của Thiên Chúa, và mọi sự cộng tác với ân sủng đều là ơn được ban trước của chính ân sủng ấy: “Ngay cả ước muốn được thanh tẩy cũng là hiệu quả của Thánh Thần tuôn tràn và sự hoạt động nơi chúng ta”. Tiếp nối giáo lý này, Công đồng Trentô, ngay khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cộng tác của chúng ta trong sự tăng trưởng thiêng liêng, cũng đã khẳng định lại: “Chúng ta được dạy rằng chúng ta được công chính hóa cách nhưng không, bởi vì không có điều gì trước sự công chính hóa, không phải đức tin cũng không phải việc làm xứng đáng với ơn công chính hóa; vì ‘nếu nhờ ân sủng, thì không phải do  việc làm nữa; chẳng vậy ân sủng sẽ không còn là ân sủng nữa’ (Rm 11,6).” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 53).

09    11     X       Thứ Hai. Thánh Phêrô Cơlavê, linh mục (Tr). Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

10   12      X       Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.

11    13     X       Thứ Tư. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

12    14     X       Thứ Năm. Thánh Danh Đức Maria (Tr).                Cl 3,12-17; Lc 6,27-38 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47.

13    15     Tr      Thứ Sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ  Hội Thánh. Lễ nhớ. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. 1 Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42 (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16).

14    16     Đ       Thứ Bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17. Giỗ cha Phêrô Phạm Bá Luật (+1978). 

15    17     X       CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần IV). Xứ Tân Mỹ và xứ Hào Phú chầu Mình Thánh. Xh 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10). (Không cử hành lễ Đức Mẹ Sầu Bi).

GIÁO HUẤN SỐ 40: ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA ĐI TRƯỚC MỌI NỖ LỰC CỦA CHÚNG TA (tiếp theo)

Sách Giáo lý của Hôi Thánh Công giáo cũng nhắc chúng ta rằng ân sủng thì “vượt trên mọi tài năng của trí tuệ và sức mạnh của ý chí nhân linh” và “trước mặt Thiên Chúa, theo đúng nghĩa, con người không có công trạng gì. Giữa Thiên Chúa và chúng ta có một sự bất  bình đẳng vô cùng”. Tình bạn của Ngài vô cùng siêu vượt trên chúng ta. Ta không thể mua được tình bạn ấy bằng những việc làm của mình; nó chỉ có thể là một ơn ban do sáng kiến yêu thương của Ngài mà thôi. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống trong niềm tri ân hoan hỉ bởi ân ban mà mình hoàn toàn bất xứng này, vì “khi một người nhận được ân sủng, thì ân sủng đã nhận được ấy không bởi người ta xứng đáng”. Các thánh không cậy dựa vào việc làm của chính mình: “Vào lúc hoàng hôn của cuộc đời, con sẽ ra trước nhan Chúa với đôi tay trống rỗng, vì, lạy Chúa, con không xin Chúa kể đến những việc làm của con. Mọi việc công chính của chúng con đều hoen ố trước mắt Ngài.” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 54).

16    18     Đ       Thứ Hai. Thánh Conêliô, giáo  hoàng, tử đạo,  và thánh Síprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 2,1-8; Lc 7,1-10. Giỗ cha Giuse Nguyễn Duy Trinh (+1973). 

17    19     X       Thứ Ba. Thánh Rôbertô Belaminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Emmanuen Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo. 1 Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

18   20     X       Thứ Tư. Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch, linh mục, tử đạo. 1 Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

19    21     X       Thứ Năm. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1 Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.

20    22     Đ       Thứ Sáu. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Gioan Cót-nây Tân, tử đạo. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

21    23     Đ       Thứ Bảy. THÁNH MÁTTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Thánh Phanxicô Gia-các Phan, linh mục; thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13. 

22    24     X       CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần I). Xứ Nam Biên chầu Mình Thánh. Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).

GIÁO HUẤN SỐ 41: ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA ĐI TRƯỚC MỌI NỖ LỰC CỦA CHÚNG TA (tiếp theo)

(Ân sủng của Thiên Chúa luôn đi trước). Đây là một trong những xác tín lớn mà Hội Thánh đã nắm vững và đã diễn tả rõ ràng trong Lời Chúa đến độ không còn có thể nghi ngờ gì nữa. Cũng như điều răn trọng nhất về yêu thương, chân lý ấy phải ghi dấu ấn trên lối sống của chúng ta, bởi lẽ chân lý ấy khởi nguồn từ trọng tâm của Tin Mừng và mời gọi ta không những đón nhận bằng lý trí, nhưng còn phải làm cho nó thành một nguồn vui lan tỏa. Tuy nhiên, chúng ta không thể mừng vì ơn nhưng không này, tức là tình bạn với Thiên Chúa, trừ khi chúng ta nhận ra rằng cả đời sống trần thế và các khả năng tự nhiên của chúng ta cũng là một quà tặng và cũng nhận ra rằng tự do của chúng ta là một ân sủng. Đây không phải là điều dễ dàng trong thời đại hôm nay, giữa một thế giới vốn nghĩ rằng tự mình có thể sở hữu được điều gì đó, như thể là thành quả của sáng kiến hay tự do của chính mình.” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 55).

23    25     Tr      Thứ Hai. Thánh Piô năm Dấu Thánh, linh mục. Lễ nhớ. Er 1,1-6; Lc 8,16-18. (Thu phân).

24    26     X       Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

25    27     X       Thứ Tư. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

26    28     X       Thứ Năm. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Chân phước Phaolô Đệ Lục, Giáo Hoàng. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

27    29     Tr      Thứ Sáu. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.

28    30     X       Thứ Bảy. Thánh Venxétlao, tử đạo (Đ). Thánh Lôrenxô Ruy và các bạn, tử đạo (Đ). Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43-45.

29   01/9            X       CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần II). Xứ Tam Điệp chầu Mình Thánh. Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. (Không cử hành lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien, Raphaen).  

GIÁO HUẤN SỐ 42: SỐNG ĐỨC ÁI TRỌN HẢO LÀ LỚN LÊN TRONG ÂN SỦNG

Chỉ nhờ ơn Chúa được đón nhận cách tự do và khiêm tốn, chúng ta mới có thể cộng tác vào sự biến đổi bản thân ngày càng tốt hơn bằng những cố gắng của mình. Trước hết chúng ta phải thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta dâng hiến chính mình cho Ngài, Đấng luôn đi bước trước, và dâng cho Ngài các khả năng sáng tạo của chúng ta, để ơn huệ nhưng không của Ngài được lớn lên và tăng trưởng trong chúng ta: “Vì thế, anh em thân mến, tôi nài xin anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Chính vì thế, Giáo hội đã luôn dạy rằng duy chỉ đức ái mới có thể làm tăng trưởng đời sống ân sủng, vì “nếu tôi không có đức ái, thì tôi chẳng là gì” (1 Cr 13,2). (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 56).

30        02   Tr              Thứ Hai. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ  Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm