Caritas Phát Diệm động viên tinh thần học tập đối với các em học sinh nghèo vượt khó

In trang

Caritas Phát Diệm động viên tinh thần học tập đối với các em học sinh nghèo vượt khó

xin bấm vào đây

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm