Trang chủ > MỤC VỤ > Các ủy ban > Ban Mục vụ giới trẻ > Hình ảnh
Học sinh-sinh viên công giáo Phát Diệm gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn 2012
Đoàn giới trẻ tham dự ĐHGT tại Bắc Ninh, 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm